LHN 2012 - Schriftelijke vragen

Hieronder ziet u een overzicht van de schriftelijke vragen van LHN in 2012.Moskee ICZ: actief afhandelen

 
Lees verder »

Geplaatst op 21/12/2012


Tochtpad snel aanpakken

 
Lees verder »

Geplaatst op 12/12/2012


Bezuinigingen kabinet of macht zorgverzekeraars?

 
Lees verder »

Geplaatst op 11/12/2012


Zorghotel in Zoetermeer

 
Lees verder »

Geplaatst op 26/11/2012


Het Wilde Wonen in Zoetermeer

 
Lees verder »

Geplaatst op 26/10/2012


Schriftelijke vragen BTW

 
Lees verder »

Geplaatst op 03/10/2012


Bijeenkomst Burgemeester bij Zo! Zoetermeer

 
Lees verder »

Geplaatst op 13/09/2012


Doorpakken sloop hoogbouw Palenstein

 
Lees verder »

Geplaatst op 12/08/2012


Dove man gepest en mishandeld in Palenstein

Geachte College,
Lees verder »

Geplaatst op 09/08/2012


Vivaldi

SCHRIFTELIJKE VRAGEN LIJST HILBRAND NAWIJN
Lees verder »

Geplaatst op 20/06/2012


Pesten van en door jongeren.

Afgelopen maandag 7 mei 2012 is er bij TV West en in een artikel in De Telegraaf nogmaals aandacht besteed aan "Livia", het meisje wat zelfmoord pleegde omdat zij gepest werd op school. Het pesten gebeurt vaak tijdens schooluren, maar zeker ook na schooltijd, zo blijkt uit het verhaal over het meisje. Het pesten begint vaak op scholen en gaat via de social media verder zodra de kinderen thuis zijn. Cyberpesten bestaat uit een zeer uiteenlopende acties, zoals pesten, bedreigingen, discriminatie, hacking en schending van de privacy. Omdat de gevolgen van pesten niet alleen voor het gepeste kind geldt, maar op langere termijn ook voor de pesters, vindt LHN dat het belangrijk is om hier per-manente aandacht aan te besteden.
Lees verder »

Geplaatst op 13/05/2012


Schulden problematiek bij jongeren

Tijdens een werkbezoek bij het Jongeren Informatie Punt (JIP), heeft de LHN vernomen dat niet alleen het aantal jongeren met schulden snel toe neemt, maar dat ook de omvang van de schulden toeneemt. Het is voor veel jongeren moeilijk om met geld om te gaan.
Lees verder »

Geplaatst op 02/04/2012


Woonwagenkamp Bleiswijkse weg

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het woonwagenkamp aan de Bleiswijkse weg door de heer H.P.A. Nawijn (Lijst Hilbrand Nawijn) ingezonden op 22 maart 2012. Bij deze vragen is uitgegaan aan het persbericht van de gemeente van 19 maart 2012 en het artikel in de Haagsche Courant/AD van 22 maart 2012.
Lees verder »

Geplaatst op 23/03/2012


Zorgen over de DSW

Op 8 maart jl. heeft de bijeenkomst over de DSW Rijswijk, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg plaatsgevonden waarbij het rapport "De toekomst van DSW Rijswijk e.o." is gepresenteerd. Daarbij werden door uw college enkele opmerkingen gemaakt die bij ons vragen hebben opgeroepen. Met het stellen daarvan geven wij uiting aan onze zorgen voor kwetsbare inwoners in Zoetermeer, die de gevolgen zullen merken van het ingezette Kabinetsbeleid. Uit genoemd rapport: "De nieuwe Wet maakt het noodzakelijk dat gemeenten opnieuw kijken naar hun re-integratiebeleid en naar de rol die het sw-bedrijf daarin kan vervullen. De tweede ontwikkeling is de bezuiniging op de rijkssubsidie voor het sw-bedrijf. Zonder aanvullende maatregelen betekent deze bezuiniging een groot financieel risico voor de gemeente.
Lees verder »

Geplaatst op 23/03/2012


Afblazen van de vierde baan Snow World

 
Lees verder »

Geplaatst op 14/03/2012


Inzake de aankoop van het pand van Kwik Fit

Schriftelijke vragen van de heren Nawijn en Driessen van de LHN inzake de aankoop van het pand van Kwik Fit aan de Vlaminckstraat (ingezonden 27 februari 2012) Betreft: Locatie Kwik Fit Vlaminckstraat Datum: 27 Februari 2012 Recent is door het College van B& W in de Commissie Stad aangegeven dat onlangs de Kwik Fit locatie in de Vlaminckstraat door de Gemeente Zoetermeer is aangekocht in het kader van het Strategisch Aankoop Plan. Naar aanleiding van een vraag van een commissielid is meegedeeld dat de kosten voor het schoonmaken van de locatie worden geraamd op 80.000 euro. En dat deze kosten voor rekening van de gemeente komen. 1. Welke meetmethode is gebruikt om de vervuiling van de locatie vast te stellen? 2. Op hoeveel punten is op de locatie een meting verricht? 3. Wat zijn de uitkomsten van deze metingen? 4. Op grond waarvan is de schatting van 80.000 euro gebaseerd? 5. Wat is het gevaar van de vervuiling voor het grondwater? 6. Hoe dringend moet de vervuiling worden opgeruimd? 7. Wat is de reden dat de kosten van de sanering van de grond door de gemeente worden betaald? 8. Wat is het beleid van het College inzake de betaling van saneringskosten? 9. Wanneer denkt de gemeente een begin te maken met de sloop van het pand?
Lees verder »

Geplaatst op 27/02/2012


New Years Eve Party in The Box 2011-2012

Geachte College,
Lees verder »

Geplaatst op 06/01/2012


Jaarwisseling

Geachte College,
Lees verder »

Geplaatst op 05/01/2012


Lange Land Ziekenhuis

Geachte College, De LHN maakt zich door recente informatie grote zorgen over het Lange Land ziekenhuis. De afwachtende houding van het college is daarin naar onze mening buiten proportie. Ook voor de uitvoering van de moties, die in de raad van 3 oktober jl. zijn aangenomen, is nog geen activiteit verricht. Naar wij hebben begrepen verkeert het ziekenhuis in een bijzonder zorgelijke situatie. Onderstaand puntsgewijze onze waarnemingen.
Lees verder »

Geplaatst op 04/01/2012

Laatste berichten van LHN


Leer LHN kennen

Benita van Wegen
Benita van Wegen
Functie(s): Gemeenteraadslid
Woonachtig in: Seghwaert

Meer over Benita van Wegen »

LHN op Twitter


LHN op Facebook