Moties + Schriftelijke vragen 2015

Hieronder ziet u een overzicht van de moties en schriftelijke vragen van LHN in 2015.Motie Radicalisering / jihadisme

 
Lees verder »

Geplaatst op 18/01/2016


Schriftelijke vragen passend onderwijs

De LHN heeft op 1 oktober 2014 schriftelijke vragen gesteld over het naar vermogen en op
Lees verder »

Geplaatst op 18/01/2016


Schriftelijke vragen 'Duurzame stroom nog ver weg'

Geacht College,
Lees verder »

Geplaatst op 21/12/2015


Schriftelijke vragen Duurzame stroom

Vandaag kunnen wij lezen op de voorpagina van het AD, dat duurzame stroom in de grote steden nog ver weg is. Zo staat te lezen dat Zoetermeer voor de jaren 2015-2018 heeft gekozen voor vieze, niet duurzame stroom door een contract af te sluiten met kolenstroomproducent GDF Suez.
Lees verder »

Geplaatst op 21/12/2015


Schriftelijke Vragen Thuiszorg

De LHN heeft de laatste jaren bij herhaling gewezen op de gevolgen van het beleid van dit
Lees verder »

Geplaatst op 29/11/2015


Motie Aanpakken Ouderenwerkloosheid

De Gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 2 en 9 november 2015.
Lees verder »

Geplaatst op 02/11/2015


Motie Seniorvriendelijke Gemeente

De Gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 2 en 9 november 2015,
Lees verder »

Geplaatst op 02/11/2015


Motie Ambulante Handel

De Gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 2 en 9 november 2015.
Lees verder »

Geplaatst op 02/11/2015


Motie Stadsvisie

De Gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 2 en 9 november 2015,
Lees verder »

Geplaatst op 02/11/2015


Uitvoering Wet Dieren

Sinds 1 januari 2013 is de Wet Dieren in werking getreden en sinds 1 juli 2014 zijn daar belangrijke regels voor dierenwelzijn en gezondheid bij opgenomen. ( 1) De  LHN vindt de Wet Dieren en een juiste toepassing daarvan belangrijk! De mishandeling van paarden en het dumpen van huisdieren tijdens vakantie staan op ieders netvlies. Niet voor niets zijn er 'taakaccenthouders en handhaving dierenwelzijn en opsporing dierenleed' aangesteld, kortweg 'de Dierenpolitie'. Vandaag kopt het AD: 'Dierenleed zorgt voor recordaantal meldingen' Uit cijfers, (gepubliceerd door Localfocus, via de Wet openbaarheid bestuur opgevraagd bij de landelijke politie) blijkt dat de Dierenpolitie het afgelopen half jaar al ruim tweeduizend meldingen van misstanden met honden heeft ontvangen. (2 ) In Zuid Holland zijn het eerste half jaar van 2015 de meeste misstanden gemeld, waarbij Zoetermeer, na de gemeente Den Haag, de lijst aanvoert.
Lees verder »

Geplaatst op 20/10/2015


Langeland Ziekenhuis

De LHN heeft zich geërgerd aan de berichtgeving van vandaag in het RTL-nieuws en aan
Lees verder »

Geplaatst op 08/10/2015


Parkeerproblematiek Rokkeveen

De LHN is door meerdere bewoners van de wijk Rokkeveen benaderd de zorglijke situatie m.b.t. de
Lees verder »

Geplaatst op 04/10/2015


Maanden leven in lijkenlucht

Eergisteren stond er een groot artikel in het AD getiteld: “Maanden leven in lijkenlucht”. De LHN is van de inhoud hiervan geschrokken. Naar onze mening kleven er twee aspecten aan het voorval:
Lees verder »

Geplaatst op 01/10/2015


Patiëntenstop Vierstroom

De LHN fractie heeft met ongenoegen kennis genomen van het bericht op pagina 112 van NOS Teletekst van gisteren, 24 september jl.: NOS Teletekst "Thuiszorgaanbieders weren ouderen"  Twee thuiszorgaanbieders hebben een patiëntenstop ingesteld omdat ze de zorg voor ouderen niet meer aankunnen. Het gaat om SZR in Gelderland en Vierstroom Zorg Thuis (ZH). Het kabinet wil dat ouderen langer thuis wonen. Zorgaanbieders zeggen dat ze te weinig geld van verzekeraars krijgen voor de begeleiding. De branche- vereniging vreest dat meer organisaties de deuren zullen sluiten voor ouderen. Staatssecretaris Van Rijn zegt in een reactie dat mensen recht hebben op thuiszorg. "Onderhandelingen mogen nooit over de rug van mensen die zorg nodig hebben worden gevoerd." De LHN heeft hierover de volgende vragen aan het college,
Lees verder »

Geplaatst op 25/09/2015


Dierenwelzijn Zoetermeer

Zoals bekend is de LHN erg begaan met Dierenwelzijn. Naar aanleiding van mijn vragen binnen de ambtelijke organisatie over Dierenwelzijn in Zoetermeer op 11 juni jl., is mij op 6 juli jl. het visiedocument gemeente Zoetermeer, aangaande ' Dierenwelzijn op de Stadsboerderijen en de buitengebieden' toegezonden. (1)
Lees verder »

Geplaatst op 31/08/2015


Ophef Topsalarissen

Per 1 januari 2015 verdienen topfunctionarissen bij de overheid niet meer dan een
Lees verder »

Geplaatst op 20/08/2015


Schriftelijke vragen huurprijsontwikkeling

Over de woningmarkt wordt nog steeds veel gepubliceerd. Zo ook in het AD van 7 augustus jl. (pag. 1 en 3). Nu spreken publicaties elkaar soms tegen: door de economische groei wordt er meer gebouwd vs. er wordt te weinig gebouwd; de doorstroming komt op gang vs. de doorstroming stokt. FNV en Woonbond hebben verklaard dat “zevenhonderdduizend van de drie miljoen hurende huishoudens nu onder de armoedegrens leeft”. De woonlasten maken deel uit van de koopkracht en die wordt door alle maatregelen steeds verder aangetast: stijging van de huurprijzen tussen de 2,5% en 5% in 2015; bemoeilijken van het eigen woningbezit door de banken/hypotheeknemers; huurprijzen voor sociale huurwoningen kunnen boven de woonkostentoeslaggrens uitgroeien, waardoor een steeds grotere “eigen (niet subsidiabele) bijdrage” moeten worden betaald. Voor de gevolgen voor de woningmarkt van alle maatregelen, zoals voor de doorstroming, heeft de LHN al vaker gewaarschuwd. Naar aanleiding van het AD-artikel heeft de LHN fractie de volgende vragen aan het college
Lees verder »

Geplaatst op 12/08/2015


Crisisopvang Jeugdzorg

De LHN heeft steeds kritische vragen gesteld over de decentralisaties, deze zijn zeker
Lees verder »

Geplaatst op 28/07/2015


Vervoer Ouderen

Dinsdag 16 juni jl. is in de Wmo-raad gesproken over problemen bij het ouderenvervoer. Het beroep
Lees verder »

Geplaatst op 19/06/2015


Schriftelijke vragen speciale doelgroep zwemwater

Zoetermeer, 4 juni 2015
Lees verder »

Geplaatst op 04/06/2015


Thuiswonende kwetsbare ouderen

In een persbericht van de NOS van maandag 13 april valt te lezen dat huisartsen en wijkverpleegkundigen in hun dagelijkse praktijk zien dat steeds meer zelfstandig wonende kwetsbare ouderen vereenzamen of slecht eten en drinken. Dit heeft alles te maken met het feit dat deze groep zelfstandig wonende kwetsbare ouderen te weinig professionele zorg aan huis krijgen. Met de decentralisatie was beoogd dat de mantelzorger de groep zelfstandig wonende kwetsbare ouderen zou ondersteunen bij de dagelijkse behoeften als eten, drinken, vereenzaming en dus een oogje in het zeil houden. LHN heeft zich van meet af aan ingezet om de ouderen te ondersteunen daar waar mogelijk en hoort tijdens gesprekken, leest uit noodkreten en nu dan uit de pers dat onze ouderen met het huidige systeem in een neerwaartse spiraal aan het terecht komen zijn. LHN heeft dan ook enkele vragen aan het college.
Lees verder »

Geplaatst op 16/04/2015


Functioneren Samenspraak Groep

Naar aanleiding van een artikel in het AD van vandaag, met betrekking tot het terugtrekken
Lees verder »

Geplaatst op 15/04/2015


Schriftelijke vragen aanpak teruggekeerde jihadgangers

Naar aanleiding van het debat in de Haagse gemeenteraad van 9 april jl. met betrekking tot
Lees verder »

Geplaatst op 10/04/2015


Locatie Kwik-Fit voor Terra Arts projects

Vandaag woensdag 8 april heeft de raad een mail namens van Terra-arts Projects ontvangen over een initiatief genaamd ‘Makers unie’  In de mail staat geschreven dat dit nieuwe initiatief naast exposities een plek krijgt in Kwik-Fit. De mail doet denken dat Kwik fit vergeven is aan Terra arts Projects.
Lees verder »

Geplaatst op 08/04/2015


Camera toezicht Dorpsstraat

Voor de derde keer, alleen al dit jaar, is de sportzaak in de zijstraat van de Dorpsstraat, Kickin It Sports, overvallen. De ondernemers in de Dorpsstraat hebben geschokt gereageerd op de zoveelste inbraak. Niet alleen de eigenaar van de sportzaak, de heer Tichem, is boos en verontrust, ook andere ondernemers in de zijstraat hanteren beperkte openingstijden vanwege het risico op inbraken of overvallen. Er heerst angst in de Dorpsstraat.
Lees verder »

Geplaatst op 25/03/2015


Zorgboerderij vs Parachute

De fractie van LHN heeft een brief van de Inspectie van het Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gedateerd 16 februari 2015 en gericht aan de Stichting Prof. Dr. Leo Kanneronderw.gr. betreffende inschrijvingen leerlingen onder ogen gekregen en heeft daarover de volgende vragen aan het college.
Lees verder »

Geplaatst op 10/03/2015


Schriftelijke vragen Rooftassen

In 2007 heeft de fractie van de LHN schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een persbericht
Lees verder »

Geplaatst op 09/03/2015


''de Piramide'' , Oosterheem

In 2006 is gestart met het participatietraject “De Piramide”, hoek Florence Nightingalelaan en Martin Luther Kinglaan in Oosterheem; een vorm van community-art. Dit burgerinitiatief is uitgevoerd onder leiding van de Zoetermeerse kunstenaar Daniël van Goor, de gemeente heeft het project ondersteund en gefinancierd. Doel was om samen met bewoners uit Oosterheem iets te bouwen dat voor iedereen zichtbaar is en daarmee de mensen een gevoel geeft dat ze iets bijzonders kunnen toevoegen aan hun woonomgeving. Met het project is een aantal beleidsdoelstellingen nagestreefd voor burgerinitiatief en participatie. Zo’n 200 participanten en vrijwilligers hebben meegedaan. De LHN heeft informatie dat het kunstwerk wordt verwijderd. Of sprake was van een tijdelijke locatie, of het kunstwerk al dan niet definitief verdwijnt is niet duidelijk, net als het totaal van de kosten. Daarover is in het RIS geen informatie aangetroffen.
Lees verder »

Geplaatst op 25/02/2015


Woningen voor asielzoekers

In het AD van 19 februari jl. staat een artikel onder de kop “Meer woningen voor asielzoekers”, “Huizenmarkt nog verder onder druk”. De krant signaleert dat Zoetermeer de eerste zes maanden van dit jaar 102 vluchtelingen moet huisvesten, daar waar in 2014 sprake was van 67 (in totaal over 2014, 114) mensen met een verblijfsvergunning. Oorzaak ligt in de versnelde asielprocedures.
Lees verder »

Geplaatst op 21/02/2015


LHN vragen Parachute

Door alle commotie rondom de Parachute is de LHN van mening dat zoiets nooit meer in Zoetermeer mag gebeuren. Om er achter te komen hoe dit heeft kunnen gebeuren en om in de toekomst te voorkomen dat zoiets zal gebeuren heeft de LHN veel vragen gesteld aan het college:
Lees verder »

Geplaatst op 13/02/2015


Asbest VV Real

Op oudejaarsdag is de kantine van voetbalvereniging Real afgebrand. In het pand is de aanwezigheid van asbest geconstateerd. Nu, ongeveer vijf weken na het geheel uitbranden van het pand, is mijn fractie nog niet gebleken dat er maatregelen zijn getroffen om het asbest te verwijderen.
Lees verder »

Geplaatst op 08/02/2015


Woonoverlast Buytenwegh

In de weekberichten van 21 januari jl. staat een persbericht over een gezamenlijke aanpak voor het verminderen van woonoverlast in Buytenwegh. De LHN is voorstander van een prettige, schone, leefbare en veilige woonomgeving voor onze inwoners. Onze fractie is dan ook ingenomen met de inspanningen die het college op dat vlak verricht. Werken als coördinator woonoverlast op het raakvlak de ‘buitenruimte‘ en de ‘binnenruimte’ (achter de voordeur) vereist evenwel specifieke kennis en kunde
Lees verder »

Geplaatst op 23/01/2015


Wooncoöperatie

De initiatiefnemers van de ‘wooncoöperatie Zoetermeer’ hebben plannen gepresenteerd voor, naar hun
Lees verder »

Geplaatst op 16/01/2015


Kinderen in Armoede

De LHN geeft aandacht aan kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben. Kinderen die
Lees verder »

Geplaatst op 07/01/2015

Laatste berichten van LHN


Leer LHN kennen

Hanneke Wortel
Hanneke Wortel
Functie(s): Gemeenteraadslid
vice-fractievoorzitter

Woonachtig in: Dorp

Meer over Hanneke Wortel »

LHN op Twitter


LHN op Facebook