Zoetermeer en de Toekomst
Nieuws


ZOETERMEER EN DE TOEKOMST

Zoetermeer heeft toekomst. De basis is ervoor gelegd. Zoetermeer moet de poort tot de Randstad worden. Gelegen vóór Den Haag, Delft en Rijswijk en naast Big City Rotterdam. In alles wat wij doen moeten wij realiseren dat Zoetermeer deze functie vervult. Samenwerking met de ons omringende steden is van vitaal belang.

Zoetermeer leeft, beweegt en bruist! Aan alle kanten wordt er letterlijk aan de weg getimmerd om de stad te optimaliseren. De prioritaire gebieden Bleizo, de DIF/DIP, de binnenstad en de algehele entree van Zoetermeer worden gebieden waar wij als Zoetermeerder trots op kunnen zijn. Gebieden die samen met de vele stakeholders tot stand komen en dus op een breed draagvlak kunnen rekenen. Wij willen in de toekomst ook graag aandacht voor de Dorpsstraat. Met het verhuizen van Terra Arts naar de voormalig Kwikfit locatie, ontstaat hier de kans om dit gebied verder te ontwikkelen. Het station Dorp zou hier naartoe verplaatst kunnen worden en zou dan toegankelijk zijn vanuit de Vlamingstraat en DE verbinding worden tussen de Dorpstraat en het Dobbegebied. De omgeving van de nieuwe locatie van Terra Arts is perfect om opnieuw te ontwikkelen (door een aantal oude panden op te kopen) en hier appartementen te bouwen voor jong en oud, waar zo veel behoefte aan is. Een duidelijke looproute aanduiding vanuit het Stadshart naar de Dorpstraat zal de bruis nog meer versterken.

Met het vergrijzen van onze stad worden de sociale voorzieningen nog veel belangrijker. Op dit moment zien wij initiatieven als de wijktuinen, Hof van Seghwaert en de ontwikkelingen rond de Stadsboerderijen enorm aanslaan. Cohesie in de buurt, saamhorigheid in de wijk, een ontmoetingsplek voor jong en oud! Werken in de buitenlucht; fysieke beweging, mentale ontspanning (leisure) en sociale contacten onder het genot van frisse lucht en de natuur…! Dit moeten wij zoveel mogelijk faciliteren en ondersteunen. Hiermee worden inwoners gemotiveerd om actief te blijven, de vitaliteit wordt bevorderd en de eenzaamheid tegengegaan. Een ontmoetingsplaats voor de vele culturen die Zoetermeer rijk is, om elkaar beter te leren begrijpen. Integreren in een sociale omgeving! Zoals de LHN al eerder heeft aangegeven zien wij graag dat wij een seniorvriendelijke gemeente worden, waarbij de 65 plussers actief en gezond ouder worden. Beleidsthema’s als huisvesting, infrastructuur, mobiliteit, gezondheid & voeding, sport & beweging vragen om een nieuwe kijk. Hier zien wij een rol weggelegd voor een team, waarbij de gemeente samen met ouderen..maar ook met jongeren, met partijen vanuit preventie, de zorg, welzijn en wonen samenwerkt om een integrale visie te ontwikkelen: “Zoetermeer, actief oud!”.

Zoetermeer, de derde stad van Zuid Holland, midden in het hart van de regio. Met de komst van station Bleizo hebben wij straks een uniek vervoersknooppunt waar de trein, RandstadRail, bus, auto en fiets bij elkaar komen. Maar we zijn er nog niet. Om jongeren aan de stad te binden zullen wij moeten zorgen dat voor de studenten de gang naar de universiteiten goed te doen is met het ov vanuit Zoetermeer. Wij zullen steden zoals Rotterdam, Leiden en Amsterdam aan ons moeten verbinden. Zoetermeer, de stad van de verbinding, retail en recreatie (vooral ook voor de jeugd)! Met de eventuele komst van de HOM zullen wij ook moeten beschikken over een uitstekende infrastructuur binnen onze stad.

Duurzaamheid begint bij bewustwording. De knop moet letterlijk om. Wij zien graag duurzaamheid als thema op scholen in Zoetermeer. Ontwikkel lesstof hoe je duurzaam kunt denken en handelen. Aansluiten bij Green Deals zien wij als grote kans. Juist door samenwerking met overheid en innovatieve bedrijven bereik je meer resultaat. Maak gebruik van de kennis en kunde van elkaar.

De LHN houdt van het groen rondom en in onze mooie stad. Wij vinden dat de “Green Big Five”en overige prachtige groene gebieden nog veel te weinig aandacht krijgen. De Leisure in Zoetermeer is uniek. Dit moeten wij ondersteunen. Wat gaan wij doen om deze gebieden uit te lichten? Wat gaan wij doen om de inwoners van Zoetermeer, de Randstad, heel Nederland… naar onze prachtige natuurgebieden en recreatievoorzieningen te krijgen? De LHN vraagt al jaren om een goede promotie van Zoetermeer. Met ons amendement op het raadsvoorstel ‘Resultaten onderzoeken HOM’ waarin nu besloten is om samen met vele stakeholders tot een plan van aanpak ter promotie, versterking en verbreding van Zoetermeer te komen, hebben wij hoge verwachtingen dat het DNA van Zoetermeer naar boven komt en wij onze mooie stad goed op de kaart zullen zetten.

Het belangrijkste is dat de inwoners van Zoetermeer zich prettig voelen in Zoetermeer. Hun welzijn moet in de toekomst een belangrijk uitgangspunt zijn bij de beslissingen van de gemeenteraad. Men moet zich in de woonomgeving geborgen voelen (fijn om te leven en veilig voor jong en oud), kunnen werken, recreëren, winkelen en wonen. Daarom moeten de inwoners nauw betrokken worden bij de plannen van het gemeentebestuur.

ZOETERMEER MEER MET BEWONERS."

Geplaatst op 11/04/2017
Laatste berichten van LHN


Leer LHN kennen

Jeffrey van Rijn
Jeffrey van Rijn
Functie(s): Commissielid


Meer over Jeffrey van Rijn »

LHN op Twitter


LHN op Facebook