LHN stelt vragen over "moskee: Schoolstraat 50
Nieuws


Lijst Hilbrand Nawijn Zoetermeer

logo 

Rondvraag:

'Overlast Schoolstraat 50'

                                                                                                                                                                                                                          Secretariaat: Jens Woerdenbag / [email protected]

 

 

Zoetermeer, 16 juni 2017

 

Geacht College,

 

LHN Zoetermeer is benaderd door diverse bewoners uit onder andere de Jan Hoornstraat en de Molenstraat te Zoetermeer in verband met overlast van de Islamitische Stichting Nederland Oranje Culturele Centrum cq de Turkse Cultuurvereniging Zoetermeer. Deze stichting / vereniging is gevestigd aan de Schoolstraat 50 te Zoetermeer.

 

LHN Zoetermeer heeft hier de volgende vragen over:

 

  1. Het pand aan de Schoolstraat 50 wordt gebruikt als moskee. De zogeheten Oranje Moskee Zoetermeer. Is dit in overeenstemming met het bestemmingsplan?
  2. Is er een bouwvergunning afgegeven door de gemeenteraad met betrekking tot het (ver)bouwen van Schoolstraat 50 te Zoetermeer tot een moskee?
  3. Waar omwonenden voorheen geen overlast ondervonden, zijn er met het veranderen van een multicultureel centrum naar een moskee, veel meer bezoekers. De aanzuigende werking van de moskee is groot en hiermee is ook de overlast begonnen. Bewoners geven aan, niet gekend te zijn in de plannen voor de moskee. Wat is de reden dat buurtbewoners niet op de hoogte zijn gesteld? Op welke manier is er draagvlak gevonden voor een moskee midden in de woonwijk?
  4. Tijdens de ramadan komen vele bezoekers naar de moskee om hier te eten, drinken en bidden tot diep in de nacht. Dit gebeurt in de tuin van het complex. Iedere vrijdag zijn er gebedsdiensten. Gebeden worden door een microfoon gezongen. In de weekenden worden er Koranlessen gegeven. Ondanks gesprekken met het bestuur van de moskee, de wijkregisseur en de wijkagent, ervaren omwonenden nog steeds parkeer- en geluidsoverlast. Wat gaat de gemeente doen met de klachten en hoe gaat de gemeente deze overlast te stoppen?
  5. In de tuin van het complex is recent een schuur vervangen. Het nieuwe gebouw is meer dan 2x zo groot als de schuur die er stond. Waar het oorspronkelijk ging om een schuur voor opslag, is er nu een ruime extra ontmoetingsruimte met inrichting voor catering gebouwd. Is hier door de gemeente een bouwvergunning voor afgegeven? Zo nee, hoe gaat de gemeente hier handhaven?
  6. Is het college het met de LHN eens dat een moskee met honderden bezoekers, middenin een woonwijk een onwenselijke situatie is? Wat gaat de gemeente hier aan doen? Graag een reactie.

 

Namens LHN Zoetermeer,

 

Benita van Wegen 

Geplaatst op 16/06/2017
Laatste berichten van LHN


Leer LHN kennen

Michael van der Snoek
Michael van der Snoek
Functie(s): Commissielid
Woonachtig in: Oosterheem

Meer over Michael van der Snoek »

LHN op Twitter


LHN op Facebook