Nieuwsarchief

Hieronder vindt u het nieuwsarchief van de Lijst Hilbrand Nawijn (LHN). Voor nieuwe berichten kunt u terecht bij het actuele nieuws.Bejaard echtpaar

Een hoogbejaard echtpaar, wonende aan de Nathaliegang te Rokkeveen voelt zich tijdens harde wind, onveilig in hun eigen huis vanwege een boom die tegen het raam aan slaat. Na enkele gesprekken met de Wijk manager en met wethouder de Jong, is de angst niet weggenomen. De bewoners zijn radeloos en beleven velen angstige uren. Zelf hebben zij voor een alternatieve oplossing gezorgd door het plaatsen van een houten paneel. Omdat LHN van mening is dat wij , als gemeente ontzettend blij moeten zijn met hoogbejaarde inwoners die nog geheel zelfstandig wonen, vinden wij het onbegrijpelijk dat er geen alternatief voor de boom wordt gezocht, zodat deze bewoners zich weer veilig voelen in hun eigen huis. LHN heeft de volgende vragen opgesteld om te komen tot een oplossing voor de hoogbejaarde bewoners aan de Nathaliegang.   
Lees verder »

Geplaatst op 19/02/2014


Vuurwerkbom Magnoliapark

Naar aanleiding van de berichten in de media over de vuurwerkbom bij de woningen in het Magnoliapark in Seghwaert heeft de LHN de volgende vragen.
Lees verder »

Geplaatst op 03/01/2014


Alternatieve locatie moskee

Gisteren (13 mei 2013) heeft het college van burgemeester en wethouders een memo naar de raad gestuurd over een mogelijk nieuwe locatie voor de moskee. Deze is eerder gepland aan de Roggeakker in Seghwaert. De LHN-fractie is niet tegen de komst van een moskee als zodanig maar heeft steeds aangegeven: geen moskee in Segwaert. In gesprek met de Stichting Islamitisch Centrum Zoetermeer (ICZ) en met het SIP (Seghwaert in Protest) heeft het college nu voorgesteld om als alternatief  een kavel aan te wijzen aan de Olaf Palmelaan, naast de Brandweerkazerne Oosterheem. Nawijn (fractievoorzitter LHN) meent: "dat had het college natuurlijk veel eerder moeten doen, dan was de discussie over de moskee niet nodig geweest. Zowel het ICZ als het SIP zijn geruime tijd in onzekerheid gelaten. De LHN heeft zich daarbij achter het SIP gesteld: geen moskee in een dichtbevolkte wijk als Seghwaert".
Lees verder »

Geplaatst op 14/05/2013


LHN tegen meer doden Nutricia

Nutricia is een kroonjuweel van de Zoetermeerse economie. Meer dan 100 jaar geleden werd het bedrijf opgericht. De vele boeren, die Zoetermeer toen rijk was, konden met zekerheid hun melk leveren aan Nutricia, dat op steeds grotere schaal hiervan een diversiteit aan hoogwaardige producten maakte. Olvarit, Chocomel, ziekenhuisvoeding en vele andere producten kwamen uit het complex aan de Stationsstraat. Deze producten dienden te worden vervoerd naar de vele binnen en buitenlandse afnemers. Grote vrachtwagens waren hiervoor nodig. De Karel Doormanlaan werd druk bereden. Nutricia werd groter en groter. Andere bedrijven werden opgekocht. Een tiental jaren geleden fuseerde Nutricia met het Duitse noodlijdende Milupa tot Numico. Hierna werd de groei op wereldschaal doorgezet. Enkele jaren geleden werd Numico overgenomen door het Franse Danone. Nu maakt Nutricia deel uit van een wereldconcern met vestigingen in tientallen landen wereldwijd.
Lees verder »

Geplaatst op 24/04/2013


Burgemeester met LHN op werkbezoek bij Palet Welzijn

Op 17 april werden burgemeester Aptroot en de heer Nawijn (lijsttrekker LHN) onder begeleiding van mevr. La Grand (directeur Palet Welzijn) met de ouderenbus vanaf het Gemeentehuis naar de Albrandswaard vervoerd, alwaar een groot deel van de fractie van de Lijst Hilbrand Nawijn hen stond op te wachten. De rit was een beleving op zich. De heer Aptroot liet zich door één van de gebruikers in de bus vertellen dat dit "het beste is van Zoetermeer". Aangekomen op de Albrandswaard kreeg het gezelschap uitleg over de functie en werkwijze van Palet Welzijn. De heer Aptroot: "Palet Welzijn verzorgd prima activiteiten voor oudere inwoners van de stad." Dit varieert van een seniorencontactbank, tot signalerend huisbezoek tot de rolstoelvierdaagse.
Lees verder »

Geplaatst op 17/04/2013


PvdA bewandelt verkeerde route naar gerenoveerd stadhuis

*Opmerkelijke uitspraken van de PvdA in het AD van 17 april jl. over de renovatie van het stadhuis. Volgens de LHN bedrijf je politiek in de raadzaal en niet via de pers. Een gemiste kans, vindt de LHN.*
Lees verder »

Geplaatst op 17/04/2013


D66 levert "Kroonjuweel in

*D66 levert "Kroonjuweel" in.*
Lees verder »

Geplaatst op 11/04/2013


Interview Hilbrand Nawijn bij ZFM

In samenwerking met de raad is ZoetermeerFM gestart met het uitzenden van telefonische radio-interviews met raadsleden. Op de dinsdagochtenden na besluitvormende vergaderingen blikt een raadslid kort terug op besluiten die de raad al dan niet de avond daarvoor heeft genomen.
Lees verder »

Geplaatst op 09/04/2013


LHN-motie huismeesters opnieuw op de agenda

Afgelopen maandag werd in de commissievergadering Stad het punt van het belang van huismeesters in de flats aan de orde gesteld. Reeds bij het Voorjaarsdebat (25 juni 2012) had de fractie van de Lijst Hilbrand Nawijn hierop aangedrongen (motie 65A). De conclusie van de motie luidde: "Draagt het college op, in overleg te treden met de woningcorporaties om in het kader van de methode 'social return on investment' te komen tot invulling van de functie van huismeester."
Lees verder »

Geplaatst op 05/04/2013


Moslim extremisme in Zoetermeer

Schriftelijke vragen  aan het College van Burgemeester en Wethouders over een spreekbeurt van een radicale imam in de al-Quibla moskee in Zoetermeer  door de heer H.P.A. Nawijn (Lijst Hilbrand Nawijn) ingezonden op 3 april 2013.
Lees verder »

Geplaatst op 03/04/2013


Financiële waterstanden

*Over de behandeling in commissies en gemeenteraad van de zogenaamde "financiële waterstanden" is een verschil van mening tussen oppositie en coalitie partijen ontstaan. Wat is er aan de hand.*
Lees verder »

Geplaatst op 25/03/2013


LHN Doet Zonnebloem

Zonnebloem Zoetermeer-Zuid, een zeer actieve afdeling, had afgelopen zaterdag, mede in het kader van NL Doet, een stamppottenmiddag georganiseerd. Dit kwam onder de aandacht bij de lokale politieke partij Lijst Hilbrand Nawijn die spontaan hun hulp en een financiële bijdrage aanbood.
Lees verder »

Geplaatst op 16/03/2013


Raad wijst verzoek interpellatie af

*De gemeenteraad van Zoetermeer heeft een interpellatie over de gezondheidszorg in de raad van 11 maart jl. niet toegestaan. De bezuinigingen door het Rijk en de zogenaamde "Kanteling" zijn van invloed op de gezondheidszorg. En daarmee op onze inwoners. De LHN is teleurgesteld.*
Lees verder »

Geplaatst op 14/03/2013


Zorgbezuinigingen onder het mom van kanteling?

*Op 25 februari jl. heeft het college van B&W de schriftelijke vragen beantwoord van de fracties van Zó! Zoetermeer, GroenLinks en LHN over de mogelijke samenloop tussen de maatregelen uit de "kanteling" in de zorgvoorzieningen en op handen zijnde bezuinigingen. De fracties zijn niet tevreden met de antwoorden en hebben gevraagd om een interpellatie in de gemeenteraad.*
Lees verder »

Geplaatst op 07/03/2013


LHN helpt ouderen tijdens NL Doet

*De fractie van Lijst Hilbrand Nawijn zal zaterdag 16 maart aanstaande, in het kader van NL DOET, de lokale afdeling van De Zonnebloem (Zoetermeer-Zuid) helpen tijdens de stamppot-middag die door de activiteitencommissie is georganiseerd. Vrijwel alle leden zullen meehelpen in de bediening en tegelijkertijd proberen een gezellig praatje aan te knopen om zo te proberen de eenzaamheid van de Zonnebloemgasten wat te verlichten.*
Lees verder »

Geplaatst op 01/03/2013


Zorgbezuinigingen onder het mom van Kanteling?

 
Lees verder »

Geplaatst op 04/02/2013


NME-foundation / DAPA

 
Lees verder »

Geplaatst op 28/01/2013


2013, het laatste jaar voor de verkiezingen. De LHN gaat er voor.

*Voor de politieke partijen in de gemeenteraad wordt het een belangrijk jaar: het laatste jaar voor de verkiezingen. Tijd om zo langzamerhand de balans op te gaan maken. Waar de landelijke partijen het laten liggen, neemt de LHN het initiatief als het gaat om de belangen van onze inwoners in Zoetermeer.*
Lees verder »

Geplaatst op 15/01/2013


PvdA schendt coalitie afspraken

*Onder de kop "Nieuwjaarstoespraak burgemeester" heeft de PvdA schriftelijke vragen aan het college gesteld. Deze zijn gisteren gepubliceerd en daarmee openbaar. De LHN heeft van de vragen met verbazing kennis genomen. Niet alleen vanwege het suggestieve karakter, maar ook omdat deze afwijken van gemaakte afspraken die de coalitie partijen voor 2010 tot 2014 met elkaar en met de raad hebben gemaakt.*
Lees verder »

Geplaatst op 15/01/2013


LHN brengt werkbezoek bij DAPA

*Een delegatie van de Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) is op bezoek geweest bij de Zoetermeerse NME foundation / Dutch Academy of Performing Arts (kortweg DAPA). De NME foundation biedt talentvolle jongeren de kans hun droom om later in grote theaterproducties te staan werkelijkheid te maken. Dit met opleidingen waarbij de praktijk centraal staat. Het was de LHN ter ore gekomen dat DAPA, thans gevestigd aan de Duitslandlaan, binnenkort het pand moet verlaten maar nog geen alternatief heeft. Dat was voor LHN reden voor een werkbezoek.*
Lees verder »

Geplaatst op 14/01/2013


Zorgontwikkelingen baren zorgen

De slechte financiële situatie van het Lange Land Ziekenhuis, de verhoging van de eigen bijdrage in de zorgverzekering, de AED-apparatuur die alleen tijdens winkel openingstijden bruikbaar zijn en als klap op de vuurpijl de dreigende sluiting van de Dienstapotheek waardoor in de avonduren en het weekend medicijnen vanuit Den Haag gehaald moeten worden.
Lees verder »

Geplaatst op 17/12/2012


LHN blijft veranderingen DSW kritisch volgen.

LHN blijft veranderingen DSW kritisch volgen.
Lees verder »

Geplaatst op 08/12/2012


Zorgleisure Zoetermeer

De LHN steunt het idee dat is geopperd door de heer Van der Touw, CEO van Siemens, over de wenselijkheid van een zorghotel met extra voorzieningen in Zoetermeer. Hij heeft dit idee geuit bij een conferentie over city-marketing.
Lees verder »

Geplaatst op 29/11/2012


Bezuinigingen Wmo: einde van de verzorgingsstaat?

De gemeenteraad van Zoetermeer, waaronder de LHN, heeft ingestemd met een nieuw meerjarenplan Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), genaamd "Zorgen dat het werkt". In dit plan ligt de aandacht bij de eigen kracht van mensen en het hebben van een "netwerk" van familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers. Dit om zuiniger met de stijgende kosten van de zorg om te kunnen gaan. Bert Broekman (LHN-fractie): "maar voor de LHN betekent dat niet dat de uitgaven voor de zorg vanzelf minder worden. Want er wordt door het Kabinet fors op de zorg bezuinigd". De LHN heeft tijdens het debat op maandag 19 november jl. opgemerkt dat het gemeentebestuur een plicht heeft tegenover onze kwetsbare inwoners. Want wat gebeurt er door het Kabinetsbeleid met onze ouderen, die thuis willen en moeten blijven wonen en in de loop van de tijd tegen problemen of ziekten aanlopen? Of met mensen die door het verdwijnen van zorgzwaartepakket (ZZP) lager dan 5 straks uit de AWBZ moeten en daardoor terug moeten naar de (eigen) woning.
Lees verder »

Geplaatst op 21/11/2012


LHN: zero-tolerance en bestrijden buurtterrorisme.

Bij de behandeling van de begroting voor 2013 en verder heeft de lokale partij LHN ingezet op zero-tolerance en het bestrijden van buurtterrorisme. Ook het bestrijden van armoede is voor de fractie prioriteit.
Lees verder »

Geplaatst op 17/11/2012


Dove man gepest en mishandeld

De LHN heeft met afgrijzen kennis genomen van de berichten over het pesten en mishandelen van een dove man op de Willem Cleeflaan. De LHN heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.
Lees verder »

Geplaatst op 09/08/2012


Vierstroom past plannen Buytenhaghe aan

Enkele weken geleden bereikten de LHN verontrustende berichten van familieleden van patiënten die worden verpleegd op de afdelingen Zon-, Maan- en Sterrenlaan in Buytenhaghe. Deze afdelingen voor dementerende ouderen zouden worden gesloten en de patiënten verplaatst naar Monteverdi.
Lees verder »

Geplaatst op 30/07/2012


College herziet beschikking moskee

College herziet de vergunning voor de bouw van een moskee aan de Roggeakker. In gesprek met het SIP heeft het college op 6 juli jl. aangegeven dat het de vergunning die aan de Stichting ICZ voor de bouw van een moskee in Seghwaert is gegeven, zal herroepen.
Lees verder »

Geplaatst op 06/07/2012


LHN tevreden over begrotingsdebat

Over het geheel genomen is de LHN tevreden over het begrotingsdebat. Het werd ook niet echt spannend. Wel viel de mededeling van het CDA over wethouder Speel en de discussie over de budgettering van Stadsforum en Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) op.
Lees verder »

Geplaatst op 29/06/2012


Spreektekst LHN bij het voorjaarsdebat op 25 JUNI 2012

 
Lees verder »

Geplaatst op 25/06/2012


Eerste SpeelmeerPaspoorten uitgereikt

ZOETERMEER - Wethouder Mariëtte van Leeuwen en Hans Roskam, directeur Stichting Mooi Zoetermeer e.o. hebben woensdag de eerste exemplaren van het SpeelmeerPaspoort uitgereikt. Zij deden dit op VrijeTijdsCentrum Voorweg waar dit paspoort op ludieke wijze het 'Tejatertje' werd binnengebracht.
Lees verder »

Geplaatst op 24/06/2012


Speech Hilbrand Nawijn ter nagedachtenis aan Pim Fortuyn, 2002 - 2012

Ook al vraagt mijn volk niet om raad, toch sta ik klaar; Ook al zoekt het mijn bescherming niet, toch laat ik mij vinden. Zij roepen mij niet aan En toch zeg ik: Hier ben ik, hier ben ik.
Lees verder »

Geplaatst op 24/06/2012


OPEN SPREEKUUR LHN

Zoals u misschien al gelezen heeft in de locale bladen; woensdag 20 juni houdt de LHN (Lijst Hilbrand Nawijn) een open spreekuur voor de bewoners van Zoetermeer. De Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) is een lokale politieke partij, die opkomt voor de inwoners van Zoetermeer.
Lees verder »

Geplaatst op 19/06/2012


Pesten van en door jongeren

Afgelopen maandag 7 mei 2012 is er bij TV West en in een artikel in De Telegraaf nogmaals aandacht besteed aan "Livia", het meisje wat zelfmoord pleegde omdat zij gepest werd op school.
Lees verder »

Geplaatst op 13/05/2012


Noodoproep Manege Oosterheem-Oost.

De eigenaren van "De Manege" zien volgens hun brief aan het college van burgemeester en wethouders van 2 mei jl. geen kans om hun dieren voor 1 juni as. op een andere plek onder te brengen. Als het college vasthoudt aan deze ontruimingsdatum moeten de dieren misschien wel worden geruimd. Dat gaat de Lijst Hilbrand Nawijn te ver.
Lees verder »

Geplaatst op 07/05/2012


Komt het goed met De Mazzel?

 
Lees verder »

Geplaatst op 30/04/2012


LHN aanwezig bij opening TOP

 
Lees verder »

Geplaatst op 29/04/2012


Reactie op Blog Marijke van de Meer, Zo Zoetermeer

 
Lees verder »

Geplaatst op 18/04/2012


Jongeren met schulden: Een steeds groter wordend probleem

Tijdens een werkbezoek aan het Jongeren Informatie Punt (JIP) in het Stadshart van Zoetermeer, heeft Hanneke Wortel van de Lijst Hilbrand Nawijn vernomen dat het aantal jongeren met schulden steeds grotere vormen gaat aannemen. Het is voor veel jongeren erg moeilijk om met geld om te gaan.
Lees verder »

Geplaatst op 16/04/2012


LHN deelt op Goede vrijdag Paasgroet uit in het Stadshart.

De fractieleden van de LHN zullen komende vrijdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur in het Stadshart te vinden zijn. Zij zullen hier een Paasgroet uitbrengen voor een ieder die interesse heeft. Mocht u vragen willen stellen, uw genoegens of ongenoegens willen delen betreffende zaken die de samenlevingen aangaan, nodigen wij u van harte uit de fractieleden aan te spreken.
Lees verder »

Geplaatst op 04/04/2012


Sport -en Cultuurcheque juichend ontvangen

Juichend namen de leerlingen van De Regenboog school de eerste Sport- en cultuurcheques van dit jaar in ontvangst
Lees verder »

Geplaatst op 02/04/2012


Zorgen om DSW

Op 8 maart jl. is het rapport "De toekomst van DSW Rijswijk e.o." gepresenteerd. In dit rapport over de Dienst Sociale Werkvoorziening staan zaken waar de LHN zich ernstige zorgen om maakt.
Lees verder »

Geplaatst op 23/03/2012


Gemeenteraad Zoetermeer stapt over op papierloos vergaderen.

Maandag 19 maart heeft de gemeenteraad besloten; papierloos vergaderen in Zoetermeer word een feit. Naar aanleiding van de Motie duurzaam vergaderen van Lijst Hilbrand Nawijn heeft de gemeen-teraad in mei 2011 besloten een pilot papierloos vergaderen te houden. "Het is een goede stap die de gemeenteraad van Zoetermeer zet. Innovatief, efficiënt bovendien minder belastend voor het milieu en kostenbesparend", aldus Graziella Rausch, commissielid van de LHN. 
Lees verder »

Geplaatst op 19/03/2012


Vragen over bouw Moskee

De Moskee die is gepland aan de Roggeakker blijft in het nieuws. Naar gisteren bekend werd is de kas van de stichting ICZ leeg. Ook het AD publiceerde daarover. Vraag van de LHN aan het college is of de gemeente hierdoor financiële risico's loopt.
Lees verder »

Geplaatst op 09/03/2012


LHN: bezorgd om huurders Vestia Zoetermeer

Opnieuw bericht de pers over het drama bij woningcorporatie Vestia. Ondermeer onder de kop "Vestia-huurder moet bloeden", wordt de mogelijkheid geschetst voor forse huurverhogingen. De Lijst Hilbrand Nawijn maakt zich zorgen over de huurders van Vestia in Zoetermeer.
Lees verder »

Geplaatst op 07/03/2012


Wet maatschappelijke ondersteuning

Maandag 14 februari jl., vond in de gemeenteraad de besluitvorming plaats over de startnotitie ‘Wet maatschappelijke ondersteuning' (Wmo). De Lijst Hilbrand Nawijn heeft zich opnieuw sterk gemaakt voor de inwoners van Zoetermeer.
Lees verder »

Geplaatst op 19/02/2012


Lange Lang Ziekenhuis nog niet uit de problemen.

Afgelopen maandag (16 januari jl.) vond het debat plaats over het Lange Land ziekenhuis. Dit naar aanleiding van schriftelijke vragen die de Lijst Hilbrand Nawijn aan het college had gesteld. Het leidde tot een forse discussie, maar kende al met al een voor het ziekenhuis positieve uitkomst.
Lees verder »

Geplaatst op 22/01/2012


Update: Fijne feestdagen namens LHN

Heeft u met ons gesproken, een kaart of een Bonbon in ontvangst genomen? Check bij foto's om te zien of 
Lees verder »

Geplaatst op 09/01/2012


New Years Eve Party in The Box 2011-2012

Na gesprek met de heer W. Blansjaar en diverse publicaties in de kranten is gebleken dat er reeds begin 2011 door de Gemeente contact is gezocht met het team Veilig Stappen om te kijken of er een gezamenlijk feest kon worden georganiseerd tijdens Oud en Nieuw 2011. Hierover hebben diverse gesprekken plaatsgevonden.
Lees verder »

Geplaatst op 06/01/2012


Toch weer mis met de jaarwisseling

Oud en Nieuw zou een groot feest moeten zijn voor iedereen. Toch zien we dat het weer is misgegaan. We hebben te maken gehad met vernielingen, brandstichting en agressie tegen hulpverleners en inwoners.
Lees verder »

Geplaatst op 05/01/2012


Het Lange Land ziekenhuis verkeert in nood

De Lijst Hilbrand Nawijn heeft verontrustende informatie ontvangen over het Lange Land ziekenhuis. Als er niet snel een oplossing komt voor financiële problemen, dreigt het ziekenhuis zijn deuren te moeten sluiten. Alles moet op alles worden gezet om de ziekenhuiszorg voor onze inwoners en die uit de regio te behouden.
Lees verder »

Geplaatst op 04/01/2012


LHN: Anders, Beter en Concreet!


Lees verder »

Geplaatst op 30/12/2011


LHN steunt snackbar 'De Mazzel'

Na 29 jaar te zijn gevestigd bij het tracé van de Randstadrail in de wijk Buytenwegh, dreigt snackbar "De Mazzel" te verdwijnen. De Lijst Hilbrand Nawijn heeft schriftelijke vragen gesteld en vindt dat het college van burgemeester en wethouders alles in het werk moet stellen om de snackbar te behouden. 
Lees verder »

Geplaatst op 22/12/2011


Hans Haring en Bert Broekman openen fietskruising Oosterheem

*Donderdag 15 december jl. hebben wethouder Hans Haring en lid van de LHN-fractie Bert Broekman per tandem de fietskruising aan de Edisonstraat - Ruimtebaan - Zegwaartseweg officieel in gebruik genomen.** Een goede stap in de richting van veiligheid voor fietsers in Zoetermeer*.
Lees verder »

Geplaatst op 16/12/2011


Bert Broekman stapt over naar LHN

Twintig jaar was hij lid van de VVD, waarvan dertien jaar in de functie van raadslid. Vorige week donderdag heeft Bert Broekman deze functie met onmiddellijke ingang neergelegd. Inmiddels is hij met meenemen van zijn raadszetel toegetreden tot de raadsfractie van de Lijst Hilbrand Nawijn (LHN).
Lees verder »

Geplaatst op 30/11/2011


Aangenomen - Mede ondertekende Moties LHN Begrotingsdebat 2011

Begrotingsdebat 07 november 2011 Motie 11. Laaggeletterdheid
Lees verder »

Geplaatst op 29/11/2011


D'66 Huilt crocodilletranen

D'66 bij monde van fractievoorzitter Robin Paalvast verwijt de LHN dat deze fractie bij de stemming over D'66 motie over meer inspraak van de burgers vooraf bij belangrijke politieke kwesties. Deze motie was ingediend bij het moskeedebat in de gemeenteraad.
Lees verder »

Geplaatst op 29/11/2011


Spreektekst LHN Begrotingsdebat 2011

ZOETERMEER, ONZE STAD. Zoetermeer heeft enthousiaste inwoners, een gemotiveerd bestuur en voortdurende uitbreiding van economische activiteiten. Ik denk bij dit laatste aan het Factory Outlet Centre dat binnenkort binnen onze stadsgrenzen te vinden zal zijn. Dat is een goede zaak.
Lees verder »

Geplaatst op 10/11/2011


Geen moskee in Seghwaert

De Lijst Hilbrand Nawijn is van mening dat er geen moskee in Seghwaert moet komen. De locatie die nu door wethouder Speel is bepaald bij het gebouw van de Jehova Getuigen is zeer ongeschikt. Immers een woonwijk leent zich niet voor een moskee. Bovendien is gebleken dat de Jehova Getuigen hun gebouw willen uitbreiden op deze locatie. Zij hebben oudere rechten.
Lees verder »

Geplaatst op 20/10/2011


LHN strijdt voor drugsvrije scholen

De LHN pleit al jaren voor aanpak van en meer controle op drugsgebruik op Zoetermeerse scholen. Op dit moment komen er steeds meer signalen dat de verkoop van drugs in en rond scholen weer toeneemt.
Lees verder »

Geplaatst op 21/09/2011


Mariette van Leeuwen: "Geen kind blijft op de bank zitten".

 Door: Hélène Ouwerkerk, de Weekkrant
Lees verder »

Geplaatst op 27/06/2011


Spreektekst Hilbrand Nawijn Voorjaarsdebat 2011

ZOETERMEER: ANDERS, BETER EN CONCRETER Inbreng fractie LHN bij het Voorjaarsdebat in de gemeenteraad van Zoetermeer op 20 juni 2011. Uitgesproken door HILBRAND NAWIJN, fractievoorzitter LHN
Lees verder »

Geplaatst op 20/06/2011


Resultatendebat jaarstukken 2010

"Zoetermeer werd ongeveer twee weken geleden verblijdt met het bericht dat Zoetermeer de J/M Award had gewonnen. Dat betekent dat onze stad als de meest kindvriendelijke stad van ons land is als het om steden met meer dan 75.000 inwoners gaat. Dat was een prachtig bericht tussen al die berichten over economische recessie en bezuinigingen. Zoetermeer mag hier trots op zijn. Het zou volgens de LHN prachtig zijn dat Zoetermeer ook hoog zou scoren als het gaat om het verblijf van ouderen in onze stad. Wie weet komt dat ook nog eens. Aan de LHN zal het niet liggen.
Lees verder »

Geplaatst op 10/06/2011


Steun voor Dementie, ruim140.00 euro voor dagopvang Buytenwegh

Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) krijgt een subsidie van maximaal 142.000 euro voor het opzetten van dagopvang voor dementerende ouderen in Buytenwegh. 
Lees verder »

Geplaatst op 03/06/2011


Zoetermeer winnaar gezinsvriendelijkste gemeenten van Nederland

Zoetermeer is door het magazine J/M gekozen tot meest gezinsvriendelijke gemeente van Nederland. Het blad zocht op basis van een aantal criteria uit waar 't het beste toeven is voor een gezin.
Lees verder »

Geplaatst op 30/05/2011


Wethouder bezoekt ambassadeurs voor laaggeletterdheid

Zoetermeer telt 10.000 tot 12.000 mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Voor deze laaggeletterden wordt het steeds moeilijker om actief deel te nemen aan de samenleving. Een belangrijke reden hiervoor is de groeiende digitalisering.
Lees verder »

Geplaatst op 26/05/2011


Jongerenambassadeurs al een jaar actief in Zoetermeer

De Zoetermeerse jongerenambassadeurs vieren op 18 mei hun eenjarig bestaan. In dit eerste jaar gaven zij gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Onder andere over de stadsvisie, bezuinigingen, koopzondagen en de vandalisme aanpak van Zoetermeer.
Lees verder »

Geplaatst op 21/05/2011


Dodenherdenking 4 mei 2011

Een bijzonder indrukwekkende herdenking in het Wilhelminapark, met veel geinteresseerden, maar vooral met veel jonge mensen. 
Lees verder »

Geplaatst op 04/05/2011


Kwaliteit verpleegzorg

De ouderen van nu, zijn de jongeren die na de oorlog ons land weder opgebouwd hebben. Deze mensen mag het niet aan goede zorg ontbreken!
Lees verder »

Geplaatst op 15/04/2011


Wethouder van Leeuwen opent honkbalseizoen

Op een heerlijk zonnige dag zou je als wethouder met je gezin kunnen genieten van een vrije dag, lekker in de tuin, speeltuin op familiebezoek of iets dergelijks.
Lees verder »

Geplaatst op 10/04/2011


Jongeren voorzieningen in Rokkeveen

In de commissievergadering van 8 maart en de raadsvergadering van 21 maart jongsleden hebben wij kunnen luisteren naar zowel de jongeren vertegenwoordigers als een betrokken vader die zich wil inzetten om de jeugd op te vangen in een jeugd voorziening en een bewoner die zich zorgen maakt over de gang van zaken zoals op dit moment nog steeds gaande is en met het naderen van de zomer alleen maar "erger" kan worden. De opties tot oplossen van dit probleem voldeden niet geheel aan de wensen van de lijst Hilbrand Nawijn. De lus; te duur en te verwachten problemen voor realisatie bovendien wil de jeugd daar niet heen, het Morapad; daar zijn de omwonende niet blij mee, ook de jongeren konden zich niet vinden in de opties. 
Lees verder »

Geplaatst op 03/04/2011


Op bezoek bij de gemeente Zoetermeer over Fourstar

Op vrijdag 21 januari 2011 is een afgevaardigde van LHN, Ellen WIllemsen, samen met Groen Links, CU-SGP en SP op bezoek geweest bij de gemeeente Zoetermeer. 
Lees verder »

Geplaatst op 27/01/2011


Wat te doen met 12 miljoen... minder?

De website www.zuinigzoetermeer.nl is online gegaan. Het gaat hier om een website van de gemeente Zoetermeer waarop iedereen kan meedenken over waar bezuinigingen gevonden kunnen worden. Als Lijst Hilbrand Nawijn willen we inwoners, instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties oproepen om mee te denken.
Lees verder »

Geplaatst op 27/01/2011


Goede start 2011, fractie enthousiast voor komende periode!

De fractie van LHN heeft de lat voor 2011 weer hoog liggen. De agenda is bijgewerkt. Het belooft een drukke periode met belangrijke onderwerpen waarover u van LHN zal gaan horen. De eerste schriftelijke vragen van 2011 staan alweer op de site. Wilt u weten wat de status is van de schriftelijke vragen in voorgaande jaren ingediend door LHN? Zodra beschikbaar zijn de antwoorden te vinden bij de reeds gestelde vragen. Bovendien zal wethouder Mariëtte van Leeuwen middels een blog regelmatig van haar laten horen via de site.
Lees verder »

Geplaatst op 18/01/2011


Een verhelderend werkbezoek bij Fourstar

Na het Begrotingsdebat sloegen vier partijen de handen ineen. LHN, Groen Links, de SP en de ChristenUnie-SGP vonden dat de langdurige klachten over Fourstar nu eens echt opgelost moesten worden.
Lees verder »

Geplaatst op 04/01/2011


Vice fractievoorzitter Hanneke Wortel van LHN ondersteund laag geletterden

Op maandag 29 November was schrijver Rob Kamphues te gast tijdens een inspiratiebijeenkomst in de bibliotheek in het Stadshart te Zoetermeer.
Lees verder »

Geplaatst op 07/12/2010


Spreektekst LHN Begrotingsdebat 2010-2014

 
Lees verder »

Geplaatst op 10/11/2010


Blowverbod

Hierbij wil ik graag reageren op de uitlatingen van PvdA-raadslid Taco Kuiper naar aanleiding van de beslissing van de gemeenteraad een blowverbod in te voeren als er sprake is van overlast.
Lees verder »

Geplaatst op 25/10/2010


Verslag bijeenkomst Floriadepark Rokkeveen, 12 oktober 2010

"Ik hoor een meisje huilen en schreeuwen en zie haar ineengedoken staan overgeven, ze is in elkaar geslagen, twee mannen rennen weg. Ik durf de politie niet te bellen uit angst voor represailles, dus loop ik mijn huis weer in en doe niets".
Lees verder »

Geplaatst op 13/10/2010


Vicefractievoorzitter LHN roept op tot aanpak laaggeletterdheid in gemeente Zoetermeer

Hanneke Wortel, vicefractievoorzitter van LHN, heeft tijdens de raadvergadering van 13 september jongsleden aandacht gevraagd voor de problematiek rondom laaggeletterdheid.
Lees verder »

Geplaatst op 07/10/2010


Cipressen Rokkeveen voorlopig gered

De kap van 48 watercipressen aan het Saturnusgeel, Safarigeel en Okergeel in Rokkeveen is dankzij tussenkomst van de politiek voorlopig van de baan.De gemeente was voornemens 48 prachtige watercipressen in Rokkeveen te kappen. Wethouder Speel dacht deze houtkap af te kunnen handelen tijdens de commissievergadering Ruimte van 1 september 2010 zodat de gemeenteraad er zich niet over zou hoeven te buigen. Hij heeft echter bakzeil gehaald mede dankzij commissielid Eli de Vries van LHN.
Lees verder »

Geplaatst op 06/10/2010


BLEIZO komt eraan.

BLEIZO is het grasland ten oosten van Zoetermeer en ten Noorden van de A12. Uiteraard krijgt dit gebied vorm in nauwe samenspraak tussen Gemeente Lansingerland en Zoetermeer omdat beide gemeenten hier stukken grond hebben.
Lees verder »

Geplaatst op 06/10/2010


LHN succesvol met 12 van de 15 ingediende moties in het voorjaarsdebat!

21 en 24 juni vond het Voorjaarsdebat plaats. LHN sprong er met kop en schouders uit als het gaat om het aantal moties dat ingediend werd. Het werden er maar liefs vijftien. De fractie van LHN vroeg speciale aandacht voor een drietal beleidsvelden te weten:
Lees verder »

Geplaatst op 30/06/2010


LHN wethouder zet raadzaal in "rap en ontroering" tijdens voorjaarsbebat

          
Lees verder »

Geplaatst op 29/06/2010


Spreektekst Hilbrand Nawijn inzake perspectiefnota 2010

 
Lees verder »

Geplaatst op 26/06/2010


Inbreng fractie lijst Hilbrand Nawijn inzake resultaten debat over 2009

Datum: 3 juni 2010 Uitgesproken door Hilbrand Nawijn, fractievoorzitter
Lees verder »

Geplaatst op 04/06/2010


Met gepaste trots: eerste LHN wethouder in het college

Op dinsdagavond 25 mei werden de wethouders van het nieuwe college voorgedragen ter installatie aan de gemeenteraad. Voor lijst Hilbrand Nawijn heeft Mariëtte van Leeuwen haar plaats in het college ingenomen met de meeste stemmen. Zij is de eerste wethouder uit de gelederen van LHN en de enige vrouw in het college.
Lees verder »

Geplaatst op 29/05/2010


Collegeakkoord ondertekend

De coalitie van de VVD, PvdA, D66, LHN en CDA heeft de hoofdlijnen van de komende vier jaar vastgelegd in het collegeprogramma 'Samen werken aan een toekomstgericht Zoetermeer'. Een toekomstgericht Zoetermeer is een stad die we samen verder vorm geven. Bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen worden betrokken bij de voorbereiding en het maken van keuzes, zonder de eigen verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur uit het oog te verliezen. Voorop staat dat Zoetermeer fors moet bezuinigen naar een bedrag dat oploopt naar structureel € 17,5 miljoen in 2017.
Lees verder »

Geplaatst op 20/05/2010


Update - Hilbrand Nawijn weer thuis!

Hilbrand is weer thuis! Na een zware operatie en enkele zeer spannende dagen is Hilbrand een kleine week geleden uit het ziekenhuis ontslagen. Hij voelt zich momenteel erg goed en is heel dankbaar voor alle aandacht, kaarten, bloemen en aardigheden die hij heeft mogen ontvangen. Hilbrand heeft vanaf afgelopen maandag 10 mei 2010 zijn positie als fractievoorzitter weer ingenomen.
Lees verder »

Geplaatst op 12/05/2010


Update - Hilbrand Nawijn opgenomen in het Ziekenhuis

Hilbrand Nawijn is afgelopen donderdag geopereerd. Hij heeft vier bypasses gekregen en is momenteel herstellende van de operatie. Daarnaast heeft Hilbrand er ook nog een oranje gipsvoet bij. Toen hij, voor de operatie, uit zijn ziekenhuisbed wilde stappen gleed hij onderuit en brak een middenvoetsbeentje.
Lees verder »

Geplaatst op 25/04/2010


Update - Hilbrand Nawijn opgenomen in het Ziekenhuis

Hilbrand Nawijn is in afwachting van een bypass operatie en zal voorlopig zijn functie als fractievoorzitter van de Lijst Hilbrand Nawijn niet kunnen vervullen. Mariëtte van Leeuwen is momenteel betrokken bij de coalitieonderhandelingen als wethouders kandidaat. Tot nader order zal Hanneke Wortel, naar voren geschoven als vicefractievoorzitter van LHN, het eerste aanspreekpunt zijn.
Lees verder »

Geplaatst op 07/04/2010


Je bent pas verslagen als je het zelf opgeeft

Je bent pas verslagen als je het zelf opgeeft, is een oud gezegde. D66, PVDA en CDA  hadden een duidelijke voorkeur voor het voortzetten van het huidige college. De raad voelde daar niets voor. D66, PVDA en CDA voelden initieel echter niets voor Lijst Hilbrand Nawijn.
Lees verder »

Geplaatst op 30/03/2010


Hilbrand Nawijn opgenomen in het Ziekenhuis

Hilbrand Nawijn is afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen. Aanvankelijk veronderstelde Hilbrand dat het om een maagprobleem ging. Later bleek het om zijn hart te gaan. Er zijn vandaag allerlei onderzoeken verricht en de komende dagen verwacht Hilbrand de uitslag te ontvangen.  
Lees verder »

Geplaatst op 29/03/2010


Verbijstering bij Lijst Hilbrand Nawijn

Sinds 3 maart, de raadsverkiezingen, is LHN in gesprek met VVD, D66 en PVDA over het vormen van een college. Dit college doet het meeste recht aan de verkiezingsuitslag. LHN wil verantwoordelijkheid nemen voor het besturen van de stad, om de kiezer niet in de kou te laten staan. Bovendien voorziet LHN grote problemen als het huidige demissionaire college gewoon weer aantreedt. Immers de resultaten van het onderzoek naar het handelen van Sterigenics en de gemeente inzake de uitstoot van ethyleen oxide komen nog naar buiten.
Lees verder »

Geplaatst op 19/03/2010


Mariëtte van Leeuwen wethouderskandidaat Lijst Hilbrand Nawijn

Niet lijsttrekker Hilbrand Nawijn maar Mariëtte van Leeuwen is de wethouderskandidaat voor Lijst Hilbrand Nawijn. Als de beoogde coalitie VVD, PvdA, LHN en D66 doorgaat dan wordt Van Leeuwen Wethouder. Mariëtte van Leeuwen is hierover erg enthousiast en denkt dat zij als vrouw het verschil kan maken door een iets andere benadering. Al eerder werd in de gemeenteraad een sterke voorkeur uitgesproken voor een vrouw in het college. Dit omdat het vorige college volgens meerdere gemeenteraadsleden het feminiene gehalte misten.
Lees verder »

Geplaatst op 18/03/2010


Lijst Hilbrand Nawijn spreekt haar nadrukkelijke dank uit

Lijst Hilbrand Nawijn wenst haar nadrukkelijke dank uit te spreken voor diegene die ook deze verkiezingen weer het vertrouwen in de partij hebben geuit in stemmen. Dankzij u heeft LHN haar 5 zetels weten te behouden.
Lees verder »

Geplaatst op 08/03/2010


Moddergooien in verkiezingstijd

Laatste dagen voor de verkiezingen. Het moddergooien neemt steeds ernstigere vormen aan. LHN valt van de ene in de andere verbazing. Hoewel de afgelopen maanden al regelmatig is gemerkt dat de gevestigde partijen vrezen voor Nawijn, doen ze er deze dagen nog een schepje bovenop. En sommige Zoetermeerse bladen smullen daarvan en doen net zo hard mee. Zij vergeten hun primaire taak en dat is om de burgers objectief te informeren.
Lees verder »

Geplaatst op 02/03/2010


Verslag politiek debat WEZODO, gebarenplein, dovencafe Zoetermeer

Namens Lijst Hilbrand Nawijn namen Jan Nieuwlaat en Ellen Willemsen deel aan het debat. Jan achter de tafel en Ellen in de zaal . Er waren twee tolken aanwezig en iemand zorgde dat alle gesproken tekst op beeld kwam. In een bijzonder gezellig café, waar je als horende ook graag eens een drankje zou gaan drinken, begon het debat met een volle zaal. Een tafel was gevuld met de lijsttrekkers of afgevaardigden van D66, PvdA, Groen Links, CU/SGP, LHN, Ton en Groep Hop. Aan de overkant zaten dove of slecht horende Zoetermeerders.
Lees verder »

Geplaatst op 28/02/2010


Lijst Hilbrand Nawijn krijgt nadrukkelijke steun van leden Historisch Genootschap Oud Soetermeer

Lijst Hilbrand Nawijn heeft als enige politieke partij duidelijk stelling genomen tegen de plannen voor het nieuw geplande stadsmuseum / stadsforum. Een nieuw Stadsmuseum is veel te duur voor Zoetermeer en is voor de burger niet te verkopen in tijden van economische crisis. De kosten voor de bouw van het nieuwe museum € 10.000.000,-- eenmalig en jaarlijks € 500.000,-- zijn aanzienlijk. Bovendien is de LHN voor het vasthouden van het historisch erfgoed van Zoetermeer, zeker rondom de Dorpsstraat. LHN heeft hierop gevraagd om een referendum onder de burgers. Nagenoeg alle andere partijen hebben zich tegen dit referendum uitgesproken. Men is bang voor de mening van de burgers van Zoetermeer. Een stadsmuseum / stadsforum als culturele ontmoetingsplaats voor de burgers van Zoetermeer voor exposities, debatten en de historie van Zoetermeer?
Lees verder »

Geplaatst op 26/02/2010


Reactie LHN op stevig en levendig lijsttrekkersdebat

Op 24 februari 2010 heeft onder leiding van Roelof Hemmen het grote lijsttrekkersdebat plaatsgevonden. Recente cijfers over de veiligheid waren beschikbaar. De toename in overvallen en woninginbraken is schrikbarend. Opvallend was dat er ferme uitspraken werden gedaan door de PVDA, het CDA, de VVD en D66 over meer politie in Zoetermeer. Zijn dit niet de partijen die vier jaar lang op het pluche zaten?
Lees verder »

Geplaatst op 25/02/2010


LHN wil plan Den Haag over huiseigenaren in nood ook in Zoetermeer

De Lijst Hilbrand Nawijn heeft kennisgenomen van het Haagse plan (van PvdA-wethouder Kool) om huiseigenaren die hun eigen hypotheek niet meer kunnen betalen te helpen. Het plan zou ook in Zoetermeer moeten worden gerealiseerd, aldus de LHN.
Lees verder »

Geplaatst op 19/02/2010


"Dollar" gedenkteken voor overledenen in Zoetermeer

LHN heeft de afgelopen jaren regelmatig de hoge begraafkosten aangehaald. Eindelijk was de bereidheid bij het college aanwezig om deze kosten eens goed onder de loep te nemen. Door het demissionair worden van het college is dit onderwerp weer op de lange baan geschoven en komt pas de volgende raadsperiode weer aan de orde. Dat is ontzettend jammer. Burgers klagen bij Lijst Hilbrand Nawijn en niet onterecht.
Lees verder »

Geplaatst op 18/02/2010


LHN eist aftreden gehele college

Bij de affaire rondom Sterigenics was een rapport van Cap Gemini in de lade van een bureau op het Gemeentehuis blijven liggen. Dit rapport is van 2005 en had binnen een jaar van verschijning naar de gemeenteraad moeten worden verzonden.
Lees verder »

Geplaatst op 18/02/2010


Lijst Hilbrand Nawijn politiek cafe met Fleur Agema was groot succes

 
Lees verder »

Geplaatst op 16/02/2010


Last minute nieuws: Vice Fractievoorzitter van de PVV komt toch naar Zoetermeer

Op 15 februari zou Fleur Agema, vice fractievoorzitter van de PVV, op uitnodiging van de LHN naar Zoetermeer komen om te spreken over de Zorg. Wij kregen een bericht dat zij niet zou komen... Welnu zojuist is bevestigd dat zijn vanavond op afgesproken tijdstip aanwezig zal zijn.
Lees verder »

Geplaatst op 15/02/2010


Column Mariëtte van Leeuwen

Drie maart nadert met rassen schreden. De verhoudingen tussen de verschillende politieke partijen worden op scherp gezet. De strijd om de stem van de kiezer is in volle hevigheid aan de gang. Alle partijen zoeken naar ludieke, aansprekende acties om de aandacht op zich te vestigen.
Lees verder »

Geplaatst op 14/02/2010


Oplossing toegezegd inzake wateroverlast Randstadrail station de Leyens

Na klachten van Lijst Hilbrand Nawijn onderneemt de gemeente actie in de richting van Randstadrail om de wateroverlast op Randstadrail station de Leyens te verhelpen.
Lees verder »

Geplaatst op 14/02/2010


Reactie LHN op slap verweer van wethouder Haan in het Streekblad

“Er is geen molenaarshaan, of hij at wel gestolen graan” luidt het spreekwoord. Dat zegt waar het werk oneerlijk gebeurt, is het personeel ook vaak oneerlijk. Hoe toepasselijk in relatie tot het dossier Inkopen & Aanbesteden van de gemeente Zoetermeer.
Lees verder »

Geplaatst op 13/02/2010


Bezoek als avatar de Virtuele Verkiezingsmarkt

Zoetermeer is een van de eerste gemeenten in Nederland die als verkiezingsactiviteit gebruik maakt van de virtuele wereld. Stap deze wereld binnen en bezoek de ‘Virtuele Verkiezingsmarkt’ op het Stadhuisplein.
Lees verder »

Geplaatst op 11/02/2010


Campagnelied van LHN op radio 1

Op 9 februari 2010 was Hilbrand Nawijn te horen op radio 1 met het Campagnelied: "Wij zijn anders".
Lees verder »

Geplaatst op 10/02/2010


Falend college mag blijven zitten

Op 8 februari 2010 vond op verzoek van LHN gesteund door CU/SGP en Leefbaar Zoetermeer een spoeddebat plaats over een vernietigend rapport over een falend inkoop- en aanbestedingsbeleid dat veel te laat aan de raad ter beschikking is gesteld. In april 2008 is het rapport vastgesteld, waarin valt te lezen dat de gemeente niet aantoonbaar voldoet aan de Europese aanbestedingsregels. Aanbestedingsdrempels worden overschreden. Het college stelt op 1 februari 2010 door toezending van het collegeverslag de raad in kennis van het bestaan van dit rapport. Op dat moment had het college al een demissionaire status. De raad is afhankelijk van tijdige en correcte informatie om zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende functie goed uit te kunnen voeren. In de gemeentewet is vastgelegd dat doorlichting onderzoeken conform art. 213a met de jaarstukken aan de raad moet worden toegezonden. De gemeentewet is in dit geval door het college niet nageleefd.
Lees verder »

Geplaatst op 09/02/2010


Falend inkoop- en aanbestedingsbeleid bij de gemeente Zoetermeer

Wederom is de gemeenteraad gepasseerd door het niet doorsturen van een gemeentelijk rapport. Het betreft het rapport Inkoop en Aanbesteding uit 2008 dat nimmer naar de raad is gestuurd. Raadslid Mariëtte van Leeuwen van Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) die het rapport op het spoor kwam heeft hierop een spoeddebat aangevraagd.
Lees verder »

Geplaatst op 05/02/2010


LHN achter bewoners van de waterman inzake verplaatsing skatebaan

De fractie van de Lijst Hilbrand Nawijn heeft zich als enige politieke partij in de gemeenteraad achter de bezwaren van de bewoners van het appartementencomplex De Waterman geschaard. Dit bleek tijdens de commissievergadering Ruimte van afgelopen week.
Lees verder »

Geplaatst op 22/01/2010


College van B&W struikelt over gifaffaire Sterigenics

Het college van B&W heeft op voorhand besloten om zijn portefeuilles ter beschikking te stellen. In de afgelopen vijf jaar zijn minstens vijf rapporten over de afdeling Vergunning verlening, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente niet aan de gemeenteraad verzonden.
Lees verder »

Geplaatst op 20/01/2010


LHN tegen plaatsing skatepark in Heempark

Op 13 januari jl. heeft LHN felle kritiek geuit op de komst van een skatepark in het Heempark in Oosterheem. Een dergelijke voorziening komt beter tot zijn recht in het van Tuyllpark, waar ook de andere sportverenigingen zijn gevestigd. LHN adviseert de skaters om een skatevereninging op te richten om zo ook een juridische status te krijgen.
Lees verder »

Geplaatst op 15/01/2010


Sneeuwvrije paden winkelcentrum Rokkeveen

Wat de gemeente laat liggen, andere fracties slechts roepen, ruimt LHN op.
Lees verder »

Geplaatst op 15/01/2010


Sterigenics

Op 13 januari 2010 heeft LHN haar standpunten omtrent de gifuitstoot van Sterigenics kenbaar gemaakt in de commissie Ruimte.
Lees verder »

Geplaatst op 13/01/2010


Vernielingen Oud en Nieuw Kinderdagverblijf Drie Ballonnen

Lijst Hilbrand Nawijn is benaderd door een ondernemer uit Zoetermeer betreffende de vernielingen die tijdens oud en nieuw zijn aangericht bij de school en het kinderdagverblijf de drie Ballonnen op de Nesciohove 105 te Zoetermeer. In het verleden zijn met grote regelmaat ruiten ingegooid en vernielingen gepleegd bij de school en het kinderdagverblijf.
Lees verder »

Geplaatst op 11/01/2010


Kerst met LHN

Afgelopen zaterdag heeft LHN in het Stadshart gestaan samen met de kerstman, kerstvrouw, sneeuwpop en arreslee. Alle kinderen mochten gratis op de foto.
Lees verder »

Geplaatst op 20/12/2009


Motie over veiligheid op scholen en in winkelcentra

De Raad van de Gemeente Zoetermeer in vergadering bijeen op 15 juni 2009,
Lees verder »

Geplaatst op 27/06/2009


Motie over alcoholverbod schoolpleinen

De Raad van de Gemeente Zoetermeer in vergadering bijeen op 15 juni 2009;
Lees verder »

Geplaatst op 27/06/2009


Motie over openingstijden wijkpost

De Raad van de gemeente Zoetermeer in vergadering bijeen op 15 juni 2009,
Lees verder »

Geplaatst op 27/06/2009


Motie over personeelsbeleid gemeente Zoetermeer

De Raad van de Gemeente Zoetermeer in vergadering bijeen op 15 juni 2009,
Lees verder »

Geplaatst op 27/06/2009


Zaterdag 13 juni 2009 LHN op Promenadeplein

De fractie van LHN zal zaterdag 13 juni 2009 aanwezig zijn op het Promenadeplein in het Stadshart.
Lees verder »

Geplaatst op 11/06/2009


Inbreng Lijst Hilbrand Nawijn

In tegenstelling tot wat de reguliere kranten berichten is LHN wel degelijk kritisch geweest bij de bespreking van het concernverslag. Volledigheidshalve hierbij de spreektekst van LHN.
Lees verder »

Geplaatst op 08/06/2009


WMO: Deelname aan een leefbare samenleving

Elke Zoetermeerder moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Ouderen,
Lees verder »

Geplaatst op 15/05/2009


Herbegraven kostbare aangelegenheid

In Nederland is een wettelijke grafrust van 10 jaar vastgesteld. Bij een algemeen graf vindt er in de regel na 10 jaar ruiming plaats. Een alternatief voor ruimen is herbegraven. Herbegraven kost bijna € 4.000,-- in Zoetermeer. LHN heeft vernomen dat daardoor soms van herbegraven af wordt gezien en de stoffelijke resten naar de knekelkelder worden overgebracht. Dat kan voor een nabestaande zeer emotioneel zijn en dat komt de leedverwerking niet ten goede. Er wordt over het algemeen zeer gehecht aan een plek om naartoe te gaan.
Lees verder »

Geplaatst op 22/03/2009


LHN succesvol in strijd tegen verhoging lokale lasten

Heden, 8 december 2008, is door het College van B&W bekend gemaakt dat de lasten niet met 3,9% maar met 1,65% zullen stijgen.
Lees verder »

Geplaatst op 09/12/2008


Zoetermeerpas

Het College heeft naar aanleiding van de schriftelijke vragen over de Zoetermeerpas (zie ander nieuwsartikel op deze website)
Lees verder »

Geplaatst op 08/12/2008


Update Zoetermeerpas voor studenten

15 oktober j.l. heeft Lijst Hilbrand Nawijn schriftelijke vragen gesteld aan het College over de invoering van de Zoetermeerpas voor studenten.
Lees verder »

Geplaatst op 10/11/2008


LHN ligt op koers!

In maart 2006 heeft de Lijst Hilbrand Nawijn zijn opwachting gemaakt in de gemeenteraad van Zoetermeer. LHN wist vijf van de negenendertig zetels in de gemeenteraad te veroveren.
Lees verder »

Geplaatst op 18/09/2008


Zelfstandige ondernemers in het Stadshart

De fractie van de lijst Hilbrand Nawijn maakt zich zorgen over het de zelfstande ondernemers in het Stadshart.
Lees verder »

Geplaatst op 20/03/2008


Werkbezoek raads- en raadscommissieleden aan winkelcentra en ouderencentra

Maandag 11 februari 2008 bracht ik een bezoek aan de start van de werkzaamheden tot verbetering van de verkeerssituatie van het fietspad kruising Edisonstraat hoek Stephensonstraat richting wijk Oosterheem v.v.
Lees verder »

Geplaatst op 28/02/2008


Verbetering Winkelcentra

Ten aanzien van het persbericht woensdag 10 oktober jl.
Lees verder »

Geplaatst op 20/11/2007

Laatste berichten van LHN


Leer LHN kennen

Hanneke Wortel
Hanneke Wortel
Functie(s): Gemeenteraadslid
vice-fractievoorzitter

Woonachtig in: Dorp

Meer over Hanneke Wortel »

LHN op Twitter


LHN op Facebook