2013, het laatste jaar voor de verkiezingen. De LHN gaat er voor.
Nieuwsarchief


Voor de politieke partijen in de gemeenteraad wordt het een belangrijk jaar: het laatste jaar voor de verkiezingen. Tijd om zo langzamerhand de balans op te gaan maken. Waar de landelijke partijen het laten liggen, neemt de LHN het initiatief als het gaat om de belangen van onze inwoners in Zoetermeer.

Het laatste jaar voor de verkiezingen gaat in. Dit jaar zal het politieke steekspel zich gaan ontwikkelen, om na het zomerreces van 2013 een climax te bereiken. De LHN is daarvoor niet bang, maar is vol vertrouwen over de steun van de inwoners van Zoetermeer. Want het steunen van een lokale Zoetermeerse partij zoals de LHN, in plaats van de landelijk partijen, ligt voor de hand.

Wat we daarvan kunnen verwachten is duidelijk, na de val van het Kabinet Rutte I richten VVD en PvdA zich nu op privatisering aan de ene en nivellering aan de andere kant. Zoals de privatisering van de zorg, waardoor het Lange Land ziekenhuis in de problemen is gekomen. De VVD gaat voor de marktwerking, maar door de aanpassing van het financieringssysteem voor de ziekenhuizen ontstaan er problemen. Het is nog maar de vraag of het Lange Land ziekenhuis het redt. De landelijke partijen, vertegenwoordigd in de raad zijn zeer terughoudend om het ziekenhuis te steunen. De LHN niet, vanaf het begin hebben wij ons voor het behoud van het ziekenhuis ingezet.

Zo ook voor het voortbestaan van de dienstapotheek. Ook dit is nog niet zeker gesteld. Dat  zou betekenen dat onze inwoners 's nachts en in het weekend naar Den Haag moeten reizen om medicijnen voor spoedkwesties te halen. De LHN heeft zich hiertegen sterk verzet. Door de beleidswijzigingen van het rijk is de machtspositie van de zorgverzekeraars zo groot geworden dat men zich dit kan veroorloven. Uitholling van de (eigen) verzorgingsstaat door de PvdA en afstand nemen van de mogelijkheid voor (eigen) individuele keuzes van de VVD.  Ook verzet de LHN zich tegen het rijksbeleid om taken naar de gemeenten over te hevelen, zonder de bijbehorende financiële middelen. Of met andere woorden: gemeenten haal het geld uit de eigen begroting dus uit de portemonnee van de inwoners door de gemeentelijke belastingen.

De raad heeft ook niet willen luisteren naar de bedenkingen die de LHN had en heeft over de vestiging van een moskee in Seghwaert. De problemen voor zowel het SIP als het ICZ heeft het college over zichzelf afgeroepen, maar wil daarvan de consequenties niet aanvaarden. De LHN heeft nu voorgesteld dat het college actief meedenkt met de ICZ over een andere locatie. Over de inspraak door onze inwoners bij belangrijke zaken in wijk en buurt hebben college en raad zich ook bij andere zaken te weinig gelegen laten liggen.

De LHN staat voor investeringen in de economie van Zoetermeer. Dat is immers de motor van onze samenleving. Daardoor ontstaan inkomsten en werkgelegenheid. Maar de traagheid in de uitvoering van beslissingen om in de economie van de stad te investeren en de werkgelegenheid te vergroten steekt de LHN.

Het feit dat de LHN een eigen wethouder in het college heeft zitten, zegt ook al genoeg over de inzet en betrokkenheid van de LHN in de lokale politiek. Wethouder Mariëtte van Leeuwen heeft zich de afgelopen periode al ingezet voor een efficiëntere interne organisatie op het stadhuis, ze heeft de Sport- en Cultuurcheque ingevoerd voor alle 8-jarige Zoetermeerders en ze heeft deze zelfs voor 2013 kunnen behouden. Daarnaast krijgt Zoetermeer een mooi VTC (vrijetijdscentrum) aan de Voorweg waar een stadsboerderij, wijktuin en vrijetijdscentrum samen worden gevoegd. Scholen zullen stapsgewijs worden omgebouwd tot integrale kindcentra waarin onderwijs en kinderopvang intensief samenwerken en waar ook sport, welzijn en zorg voor kinderen van 0 tot 12 jaar zijn ondergebracht. Allemaal zaken waar we als LHN trots op zijn dat we dat voor de inwoners van Zoetermeer, via onze wethouder, hebben kunnen organiseren. Dat geeft  vertrouwen in de toekomst. 

De LHN: steeds ondernemend voor onze inwoners van Zoetermeer. Nu en in de toekomst.

 

Geplaatst op 15/01/2013
Laatste berichten van LHN


Leer LHN kennen

Hanneke Wortel
Hanneke Wortel
Functie(s): Gemeenteraadslid
vice-fractievoorzitter

Woonachtig in: Dorp

Meer over Hanneke Wortel »

LHN op Twitter


LHN op Facebook