LHN 2013 - Schriftelijke vragen

Hieronder ziet u de schriftelijke vragen van LHN in 2013.Stad tussen parken of wijken tussen verkeer

De branchevereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten c.a. (VHG) heeft de noodklok geluid over de gevaren van fijnstof. Toename hiervan en teruglopend aantal bomen moet gemeenten dwingen tot meer aandacht voor openbaar groen. Deze conclusie is gebaseerd op een grootschalig onderzoek dat heeft aangetoond dat de huidige Europese norm voor fijnstof niet meer volstaat. Het platform iVerde stelt op basis daarvan: "in veel gemeenten wordt bezuinigd op aanleg en onderhoud van openbaar groen. Bomen worden gerooid, maar niet in dezelfde aantallen teruggeplant. Dat is een slechte zaak want in die steden draagt het verkeer bij aan de aanwezigheid van fijnstof".
Lees verder »

Geplaatst op 20/12/2013


Wachtlijsten begeleid wonen AWBZ

Woensdag 11 december jl. is de LHN fractie op werkbezoek geweest bij een van de Trefpunten in Zoetermeer. De betreffende organisatie zorgt voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking bij het zelfstandig wonen (begeleid wonen onder de Awbz). Ook wordt ondersteuning en zorg geboden op woonlocaties aan huis en in activiteitencentra. Er werken op de bezochte locatie 15 deskundige begeleiders, er is een locatiemanager en een aantal vrijwilligers. Daarnaast voert men een taken uit op sociaal gebied: een ontmoetingsplaats waar men kan praten, spelletjes doen, deelnemen aan activiteiten en een maaltijd gebruiken. De begeleiding van geïndiceerde is 24/7.
Lees verder »

Geplaatst op 16/12/2013


Spoedvraag decentralisatie zorg

De Nederlandse gemeenten dreigen de stekker te trekken uit de decentralisatie van de zorg. Op een bijzondere ledenvergadering (BALV) wil de VNG de decentralisatie stopzetten of nieuwe onderhandelingen afdwingen. Veel van de Nederlandse gemeentebesturen zien de decentralisatie van de zorg via de Wmo, de thuiszorg en delen van de Awbz niet zitten. Aldus kopte de Telegraaf recent.
Lees verder »

Geplaatst op 27/11/2013


Enge plekken

LHN is zeer positief over de aanpak van enge en veilige plekken!
Lees verder »

Geplaatst op 14/11/2013


Green Big Five / Motie

 
Lees verder »

Geplaatst op 04/11/2013


Zoetermeer Jazz - een jaarlijks feest / Motie

 
Lees verder »

Geplaatst op 04/11/2013


Mobiel betalen voor parkeren

Zoetermeer doet in het digitale tijdperk op veel fronten mee als ICT stad. Ook gaan ontwikkelingen van mobiel betalingsverkeer snel. Zo zijn er mogelijkheden om met de mobiele telefoon te betalen voor parkeren op maaiveldniveau. Enkele grote steden schijnen al met de invoering bezig te zijn, waaronder Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Zoetermeer kan als stad met een "hoog ICT gehalte" en voor onze inwoners en bedrijven niet achterblijven bij deze ontwikkelingen. De voordelen van gebruik van deze mogelijkheid spreken voor  zich.
Lees verder »

Geplaatst op 01/11/2013


Fraude sociale voorzieningen

Naar aanleiding van een krantenbericht in het Algemeen Dagblad, met als titel "Nederland krijgt buit van Bulgarenfraude niet terug" waarin gesproken wordt van "zeker € 7 miljoen aan onterechte toeslagen waarvan tenminste € 3,4 miljoen is uitgekeerd" vraagt de Lijst Hilbrand Nawijn zich het volgende af.
Lees verder »

Geplaatst op 21/10/2013


Plotselinge intrekken kermisvergunning

De LHN heeft geconstateerd dat de vergunning van de najaarskermis die als plaats het terrein van de voormalige PWA hal nabij het Stadshart zou worden georganiseerd plotseling is ingetrokken en verplaatst naar het terrein rondom het Silverdome.
Lees verder »

Geplaatst op 14/10/2013


Annahoeve in de as gelegd

Tot ontsteltenis van de LHN is afgelopen woensdag het woongedeelte van de monumentale Annahoeve in de as gelegd door een uitslaande brand. Gelukkig zijn hierbij geen slachtoffers gevallen. Naast een gemeentelijk monument is de Annahoeve in het bezit van de gemeente Zoetermeer en maakt deel uit van het project "Westelijke Entree" van het grondbedrijf. Dit omvat de gefaseerde ontwikkeling van twee locaties in het westen van Zoetermeer, inclusief de Annahoeve.
Lees verder »

Geplaatst op 12/10/2013


Tango Ambachtsherenlaan

Op 9 oktober jl. heeft de vestigingsmanager van het Tango tankstation aan de Ambachtsherenlaan, dhr. M. Rog, de raad een brandbrief gezonden. Uit deze brief, waarvan wij aannemen dat deze in uw bezit is, citeren wij het onderstaande:
Lees verder »

Geplaatst op 11/10/2013


ZoRo-lijn

Zoetermeer wil effectieve en efficiënte  verbindingen met omliggende gemeenten zoals Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Rotterdam. Van de verschillende thans bestaande voorzieningen maakt de Zoro-lijn deel uit. In de media stond onlangs een bericht dat de bezetting van de Zoro-lijn structureel laag is. Dat is verontrustend. Zeker wanneer wordt bedacht dat er plannen zijn op termijn deze verbinding te intensiveren en wellicht zelfs met een rail verbinding uit te voeren.
Lees verder »

Geplaatst op 24/09/2013


Oplossing AED's moet eindelijk snel komen

*De fracties van Lijst Hilbrand Nawijn, GroenLinks en Zó! Zoetermeer willen de problemen met de AED's nogmaals op de agenda van de gemeenteraad hebben. Zij vinden dat het veel te lang duurt voordat het volledige netwerk weer beschikbaar is voor mensen in nood.'Het overleg tussen wethouder Klaasjan de Jong en de partijen in het conflict rond het AED-systeem van 'Hart voor je stad' heeft geleid tot een oplossing'. *
Lees verder »

Geplaatst op 19/09/2013


Groene Golf Australiëweg

Naar aanleiding van een krantenartikel in het AD Haagse Courant van 14 augustus jl. waarin melding wordt gedaan van een " 'sinds kort' ingevoerde zogenoemde 'groene golf' die tijd en ergernissen zou schelen en ook beter is voor het milieu," én het antwoord van het College op de vragen van 9 april 2013 gesteld door het CDA ("In Zoetermeer is ervoor gekozen om op de delen van de ring (Zuidweg-Oostweg-Australieweg-Europaweg-Afrikaweg) verkeerslichten aan elkaar te koppelen. De reden hiervoor is dat de afstanden tussen kruispunten niet altijd gelijk zijn, de snelheid wisselt en de meeste weggebruikers de rondweg slechts voor een deel bereiden.") heeft de LHN de volgende vragen aan het College:
Lees verder »

Geplaatst op 21/08/2013


Nieuwe mogelijkheden voor DSW

Onder meer de LHN heeft zich kritisch uitgesproken over de mogelijke gevolgen van de voorgenomen herstructurering, voor de DSW-werknemers.
Lees verder »

Geplaatst op 19/08/2013


Kap Platanen Seghwaert

Begin juli is vergunning verleend voor het kappen van meer dan 400 platanen in Segwaert. Gevolg hiervan is aantasting van de beeldbepalende groenstructuur van de wijk. Argumenten zijn: overlast door schaduw en door vallende bladeren, schade door wortel- en geveldruk en voor ondergrondse kabels. De grootschalige kap houdt de gemoederen in de wijk sterk bezig, zeker nu de vergunningen zijn gepubliceerd via openbare bekendmaking en daarmee open staan voor bezwaar. De LHN is duidelijk geworden dat er een groot aantal bezwaarschriften in voorbereiding is. De bewoners hebben zich opnieuw verenigd in het SIP, die vandaag in een bericht aan de gemeenteraad de bezwaren kenbaar heeft gemaakt.
Lees verder »

Geplaatst op 08/08/2013


SnowWorld en de verlengde derde baan

Schriftelijke vragen  aan het College van Burgemeester en Wethouders over de uitbreidingsplannen Snow World door de heer H.P.A. Nawijn (Lijst Hilbrand Nawijn) ingezonden op 8 mei 2013. De Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) heeft met woede en verbijstering kennisgenomen van de inhoud van een brief van Snow World aan de gemeenteraad en vraagt het College van Burgemeester en Wethouders om opheldering.
Lees verder »

Geplaatst op 08/05/2013


Buurtterrorisme

 
Lees verder »

Geplaatst op 07/05/2013


Kwaliteit kogelwerende vesten

 
Lees verder »

Geplaatst op 24/04/2013


Dorpsstraat / knip Du Meelaan - Osylaan

 
Lees verder »

Geplaatst op 24/04/2013


Bushokje Ouderenbushalte Bijdorplaan

 
Lees verder »

Geplaatst op 21/04/2013


Moslim extremisme in Zoetermeer

 
Lees verder »

Geplaatst op 03/04/2013


Energiegebruik voetbalclubs

Schriftelijke vragen  aan het College van Burgemeester en Wethouders over de nagekomen aanslagen voor het energiegebruik door diverse sportverenigingen door de heer H.P.A. Nawijn (Lijst Hilbrand Nawijn). Ingezonden op 28 maart 2014. Diverse sportverenigingen, waaronder sv DSO, sv DWO en Fc Zoetermeer hebben naheffingen gekregen over de laatste drie jaren wat betreft het gebruik van energie. Het betreft de kosten voor het transport van energie welke de gemeente heeft doorberekend aan de sportverenigingen. Dit over een periode van drie jaren.
Lees verder »

Geplaatst op 28/03/2013


Volksgezondheid in gevaar op woonwagenlocatie Bleiswijkseweg

 
Lees verder »

Geplaatst op 15/03/2013


Hennepkwekerijen

 
Lees verder »

Geplaatst op 26/02/2013


Brandveiligheid

 
Lees verder »

Geplaatst op 05/02/2013

Laatste berichten van LHN


Leer LHN kennen

Jeffrey van Rijn
Jeffrey van Rijn
Functie(s): Commissielid


Meer over Jeffrey van Rijn »

LHN op Twitter


LHN op Facebook