Commissieleden - Jeffrey van Rijn

Hieronder ziet u de persoonlijke pagina van Jeffrey van Rijn.


Jeffrey van Rijn

Algemene informatie

Naam: J.C.A. (Jeffrey) van Rijn
Functie(s): Commissielid
Telefoonnummer: 06.24.55.14.41
E-mailadres: [email protected]
Portefeuille(s): Jeugd en onderwijs
Sport en bewegen
Veiligheid

Over Jeffrey van Rijn

Mijn naam is Jeffrey van Rijn en ik ben sinds 2014 verkozen tot commissielid van de LHN fractie

Zoetermeer.

 

Ik ben in 1977 in de buurtgemeente Leidschendam-Voorburg geboren en sinds 2002 woonachtig in

Zoetermeer, in het oude Dorp.

 

Ik ben sinds 2007 voorzitter van de Stichting Molenstraat Zoetermeer, welke als doel heeft om de

samenhorigheid tussen de bewoners te stimuleren en het authentieke karakter van de Molenstraat

te behouden. Ik hecht veel waarde aan de authentiekheid en historische waarde van het Dorp. Het

dorp is immers de oorsprong van het hedendaagse Zoetermeer, en dat moeten we koesteren.

Ik heb altijd veel interesses in de politiek gehad, en in 2013 ben ik door, Mariëtte van Leeuwen,

benaderd om deel uit te maken van de fractie van de LHN.

 

De keuze van de LHN staat het dichtst bij mijn persoonlijke politieke voorkeur. Een lokale politieke

partij is naar mijn mening autonoom en bepaald zijn eigen politieke kompas overeenkomstig met

de stem van de kiezers.

 

Ik ben werkzaam bij politie eenheid Den Haag en heb daarom ligt mijn politieke specialisatie op het

gebied van veiligheid en openbare orde.

 

Ik ben van mening dat Zoetermeer een gemeente moet zijn waar iedereen zich veilig kan voelen,

ongeacht of je nu aan winkelen bent of uitgaat in één van de horecagelegenheden.

Ik denk dat de politiek in Zoetermeer er altijd naar moet blijven streven om de afstand tussen de

politiek en de burger zo klein mogelijk te houden.

 

Ik zie het als mijn taak om in de politiek altijd met de burgers de verbinding te blijven zoeken en te

onderhouden.

 

Zoetermeer is de laatste jaren uitgegroeid tot de derde grootste stad van Zuid-Holland. Dit brengt

helaas ook grote-stadsproblematiek met zich mee welke vraagt om een andere aanpak. Met

betrekking tot de preventieve aanpak van criminaliteit (waaronder jeugdcriminaliteit) ben ik van

mening dat we ons als gemeente moeten richten op vier pijlers:

 

-Wonen,

-Werken,

-Leren,

-Integreren.

 

Daarnaast moet de gemeente ook repressief optreden bij het plegen van strafbare gedragingen.

Zero tolerance bij het "veilig stappen" is daar een mooi voorbeeld van.

Hiervoor heeft de gemeente en politie "tools" nodig. De politiek kan deze tools faciliteren.

 

Verder ben ik van mening dat de jeugd de toekomst heeft, ook voor een stad als Zoetermeer is dit

van groot belang. In deze jeugd zullen we moeten blijven investeren om later de vruchten ervan te

kunnen plukken. Jeugd moet veilig en tevreden, binnen de gestelde kaders van normen en

waarden, kunnen opgroeien. Bevorderen van recreatie en sport is hierbij erg belangrijk.

 

Verder is Zoetermeer een stad die voortdurend in ontwikkeling is. Hierbij moet duurzaamheid bij

bouwen, wonen en ondernemen centraal staan.

 

Benaderbaarheid voor de burgers van Zoetermeer is voor een lokale partij als de LHN van groot

belang. Wij zoeken graag de verbinding en horen graag wat uw meningen en ideeën zijn over onze

stad.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Jeffrey van Rijn

Commissielid LHN

« Terug naar CommissieledenLaatste berichten van LHN


Leer LHN kennen

Hanneke Wortel
Hanneke Wortel
Functie(s): Gemeenteraadslid
vice-fractievoorzitter

Woonachtig in: Dorp

Meer over Hanneke Wortel »

LHN op Twitter


LHN op Facebook