Raadsleden - Hanneke Wortel

Hieronder ziet u de persoonlijke pagina van Hanneke Wortel.


Hanneke Wortel

Algemene informatie

Naam: H. (Hanneke) Wortel
Functie(s): Gemeenteraadslid
vice-fractievoorzitter
Woonachtig: Karel Doormanlaan 56
2712 XM Zoetermeer (Dorp)
Telefoonnummer: 06.46.95.66.78
E-mailadres: [email protected]
Portefeuille(s): Sociale voorzieningen
Welzijn en zorg
Kunst cultuur en bibliotheek

Over Hanneke Wortel

Op een mooie zomerdag in 2008 liep ik samen met mijn man in de Dorpsstraat en kwamen wij
Hilbrand Nawijn tegen. Wij groeten elkaar en raakten aan de praat. Politiek en de verkiezingen van
2010 waren het onderwerp.
Een afspraak was zo gemaakt en mijn man en ik zouden in een sollicitatie gesprek krijgen waarin
wij konden aangeven wat wij op dat moment belangrijk vonden voor de burgers van Zoetermeer.
En waar wij onze toekomst visie op wilde richten. Mijn visie lag en ligt nog steeds bij een goede
leefomgeving voor met name de jeugd en de ouderen. Maar ook de inrichting van de stad en de
samenwerking tussen de diverse gemeenten uit de regio.
Met het aanbieden van de verkiezingenlijst eind 2009 had ik even prachtige vierde plek op de lijst
gekregen. Met de uitslag in 2010 en het behalen van 5 zetels werd ik ineens vertegenwoordiger
van de burgers van Zoetermeer onder de noemer "Raadslid van Lijst Hilbrand Nawijn".


Portefeuilles
In de periode 2010-2014 heb ik mij bezig gehouden met de jeugdzorg, in eerste instantie met de
jeugd en de lopende problemen, zoals oa het op niveau behouden van het aantal
combinatiefunctionarissen, schuldenproblematiek, jonge moeders en huisvesting en de pest
problematiek. Later kwam de decentralisatie in zicht en werd hier niet alleen lokaal maar ook
regionaal vaak over gedebatteerd. Naast de jeugd ben ik ook zeer betrokken geweest bij de
vorming van de Metropoolregio. Een samenwerkingsverband tussen 28 steden uit de provincie
Zuid Holland. Omdat het vaak efficiënter is om vanuit een samenwerkingsverband te werken is er
regionaal vaak gesproken over deze vorm van besturen.
Tijdens gesprekken met de ondernemers uit de Dorpsstraat kwam steeds de parkeerproblematiek
terug, om deze problematiek hoofd te bieden heb ik mij ingezet om het Parkeer Verwijs Systeem
bij het college aan te kaarten. Met goed resultaat, het heeft geresulteerd in een prachtig systeem
waarop inzichtelijk wordt gemaakt of er nog parkeerplaats is op de lokatie waar u zich op dat
moment bevindt.
Ook de subsidies heb ik onder de loep genomen, ik ben zeer kritisch over de uitgegeven subsidies,
doel en verantwoording blijven zorg. Komende periode ga ik hier weer een studie naar doen en
mijn onderzoek zal zich richten op de vraag of het niet beter of anders kan met minder geld. Iedere
inwoner moet nl de broekriem aantrekken, en het kan niet zo zijn dat de instellingen en stichtingen
zich daar van onthouden.
Dan het probleem met de AED. Na een vliegende start met een goed werkend systeem van
vrijwilligers bellen en gebruiken, is er een situatie ontstaan waarbij de AED ineens niet meer
belangrijk werd. Dit terwijl de AED juist heel belangrijk kan zijn. De situatie na dec. 2012. de
openbare kasten zijn leeg en de AED ligt bij enkele particulieren en de winkeliers. Dit kost levens.
Ik wil graag dat de kasten gevuld worden met de AED, en dat de kasten voor iedereen toegankelijk
zijn.


Voor de komende Raadsperiode zal ik mij weer inzetten om de subsidies van oa, culturele
instellingen en de maatschappelijke instellingen onder de loep te nemen. Daarbij zal ik efficiëntie
en effectiviteit afwegen tegenover de gemaakte afspraken en de verstrekte subsidie. Daarnaast
hebben de WMO en de Participatiewetgeving vanuit de integrale aanpak in de drie decentralisaties
alle aandacht nodig. De jeugd blijft een plekje houden en ik zal via collega raadslid Meurs zicht
houden op de uitvoering van jeugdzorg en de spelers in het veld, zoals de jongeren ambassadeurs
en het JIP.

« Terug naar RaadsledenLaatste berichten van LHN


Leer LHN kennen

Hanneke Wortel
Hanneke Wortel
Functie(s): Gemeenteraadslid
vice-fractievoorzitter

Woonachtig in: Dorp

Meer over Hanneke Wortel »

LHN op Twitter


LHN op Facebook